Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Działanie komputera n166 N Jak zmienić kolejność urządzeń rozruchowych? Do zmiany kolejności urządzeń rozruchowych możesz wykorzystać jedną z funkcji systemu BIOS. Wykonaj następujące czynności: 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot. 3 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać napęd, którego kolejność rozruchową chcesz zmienić. 4 Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić kolejność rozruchową urządzeń. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter. Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera ze stacji dyskietek USB podłączonej do komputera? Aby uruchomić komputer ze stacji dyskietek USB, należy zmienić ustawienie urządzeń startowych. Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F11, aż logo VAIO zniknie.

Rozwiązywanie problemów > Aktualizacja i zabezpieczenia systemu n167 N Aktualizacja i zabezpieczenia systemu Jak znaleźć ważne aktualizacje dla komputera? Najnowsze aktualizacje dla komputera można znaleźć przy użyciu dwóch aplikacji: Windows Update i VAIO Update. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie komputera (strona 35). Jak zaplanować instalowanie aktualizacji systemu Windows na komputerze? W komputerze został fabrycznie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia komputera przed takimi zagrożeniami jak wirusy, jest regularne pobieranie i instalowanie najnowszych aktualizacji systemu Windows. Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności: ! Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem. 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Kliknij opcję System i zabezpieczenia. 3 Kliknij opcję Centrum akcji. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub aktualizację w oparciu o harmonogram.