Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie/Przywracanie systemu n168 N Odzyskiwanie/Przywracanie systemu Jak utworzyć Przywracanie systemu? Przywracanie systemu można utworzyć za pomocą programu VAIO Care. Dyski te umożliwiają odzyskanie systemu i przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych komputera. Aby utworzyć dyski odzyskiwania, uruchom program VAIO Care (strona 37), a następnie kliknij kolejno Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore), Odzyskiwanie (Recovery) i Utwórz dyski odzyskiwania (Create Recovery Media). ! Jeśli komputer nie jest wyposażony we wbudowany napęd Przywracanie systemu, podłącz napęd zewnętrzny (do nabycia osobno). Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów. Jak przywrócić fabryczne ustawienia domyślne komputera? Są dwa sposoby odzyskania systemu w komputerze: za pomocą Przywracanie systemu lub obszaru odzyskiwania. Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów. Jak zainstalować ponownie oryginalne oprogramowanie i sterowniki? Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie i sterowniki można przywrócić za pomocą programu VAIO Care. Aby je przywrócić, uruchom program VAIO Care (strona 37), a następnie kliknij kolejno Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore), Odzyskiwanie (Recovery) i Zainstaluj ponownie aplikacje i sterowniki (Reinstall Applications and Drivers). Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Care.

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie/Przywracanie systemu n169 N Jak sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania? Wbudowane urządzenie magazynujące zawiera obszar odzyskiwania, na którym są przechowywane dane potrzebne do odzyskania systemu. Aby sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer i wybierz polecenie Zarządzaj. 2 Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami w polu Magazyn w lewym okienku. W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku jest wyświetlana wielkość obszaru odzyskiwania oraz całkowita wielkość dysku C.