Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie/Przywracanie systemu n170 N Jak zmniejszyć wielkość obszaru odzyskiwania? Wbudowane urządzenie magazynujące zawiera obszar odzyskiwania, na którym są przechowywane dane potrzebne do odzyskania systemu. Jeśli komputer jest wyposażony we wbudowany napęd monolityczny (SSD), można usunąć te dane, aby zmniejszyć obszar odzyskiwania. 1 W przypadku używania modelu komputera bez wbudowanego napędu dysków optycznych, aby odzyskać komputer za pomocą Przywracanie systemu (dysków optycznych), podłącz zewnętrzny napęd dysków optycznych (do nabycia osobno) do komputera i do źródła zasilania. 2 Włóż dysk do napędu dysków optycznych albo podłącz dysk flash USB (do nabycia osobno) do portu USB, kiedy komputer działa w trybie normalnym. ! Użyj Przywracanie systemu utworzonych po otrzymaniu komputera. Jeśli porty USB zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, nie można używać urządzeń USB. Aby włączyć te porty, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 134). 3 Wyłącz komputer i włącz go ponownie. ✍ Jeśli używasz zewnętrznego napędu dysków optycznych lub dysku flash USB, naciśnij kilkakrotnie klawisz F11, aż logo VAIO zniknie. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue), i naciśnij klawisz Enter. 5 Kliknij kolejno polecenia Narzędzia (Tools) i Uruchom zaawansowanego kreatora odzyskiwania (Start advanced recovery wizard). ✍ Po wyświetleniu komunikatu Czy chcesz przeprowadzić ratowanie danych? (Do you need to rescue data?) utwórz w razie potrzeby kopię zapasową danych. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż zostanie wyświetlone okno Wybierz typ odzyskiwania (Select recovery type).

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie/Przywracanie systemu n171 N 7 Wybierz opcję Odzyskiwanie niestandardowe - Usuń dane odzyskiwania (Custom recovery - Remove recovery contents). 8 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ! Powyższa procedura obejmuje przywracanie systemu. Wszelkie aplikacje i dane, które dodano na urządzeniu magazynującym przed usunięciem danych odzyskiwania systemu, zostaną utracone. Jeśli dane odzyskiwania systemu zostaną usunięte, Przywracanie systemu będzie można wykonać tylko przy użyciu dysków odzyskiwania.