Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wbudowana kamera n176 N Co zrobić, jeśli występują przerwy przy odtwarzaniu filmów, kiedy komputer jest zasilany z akumulatora? Energia akumulatora jest na wyczerpaniu. Podłącz komputer do źródła zasilania sieciowego. Co zrobić, jeśli występuje migotanie podczas wyświetlania przechwyconych obrazów? Ten problem występuje, jeśli korzystasz z kamery w świetle lampy fluoroscencyjnej, ze względu na niezgodność częstotliwości między lampą a migawką. Aby zmniejszyć migotanie, skieruj kamerę w inną stronę lub zmniejsz jasność obrazów z kamery. W niektórych aplikacjach można ustawić odpowiednie wartości dla jednej z właściwości kamery (np. źródło światła, Migotanie itp.), aby wyeliminować migotanie obrazu. Dlaczego obraz wideo z wbudowanej kamery zostaje przerwany na kilka sekund? Obraz wideo z kamery może zostać przerwany na kilka sekund, jeśli: ❑ Naciśnięta zostanie kombinacja klawiszy zawierająca klawisz Fn. ❑ Obciążenie procesora zostanie zwiększone. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.

Rozwiązywanie problemów > Sieci (LAN i bezprzewodowe sieci LAN) n177 N Sieci (LAN i bezprzewodowe sieci LAN) Co zrobić, jeśli ikona VAIO Smart Network nie jest wyświetlana na pasku zadań? ❑ Wyświetl ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań, jeśli jest ukryta. ❑ Jeśli ikona VAIO Smart Network nie pojawia się na pasku zadań, wykonaj następujące czynności, aby ją wyświetlić: 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Kliknij kolejno Połączenia sieciowe oraz VAIO Smart Network. 3 Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane. Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Możliwości połączenia zależne są od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego. Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS. Upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony. Aby połączyć komputer z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN wykorzystującej pasmo 5 GHz, konieczne jest wybranie opcji używania pasma 5 GHz lub pasm 2,4 GHz i 5 GHz na karcie Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN (Wireless LAN Settings) w oknie ustawień VAIO Smart Network. Komunikacja bezprzewodowa LAN (standard IEEE 802.11a) wykorzystująca tylko pasmo 5 GHz, dostępna tylko w wybranych modelach, jest domyślnie wyłączona. Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet. 3 Kliknij opcję Połącz z siecią, aby upewnić się, że wybrany został punkt dostępowy.