Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Sieci (LAN i bezprzewodowe sieci LAN) n178 N ❑ ❑ ❑ Upewnij się, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu zasilania na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania. 2 Kliknij opcję Zmień ustawienia planu. 3 Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. 4 Wybierz kartę Ustawienia zaawansowane. 5 Kliknij dwukrotnie Ustawienia karty sieci bezprzewodowej, a następnie Moduł oszczędzania energii. 6 Wybierz z listy rozwijanej opcję Maksymalna wydajność dla ustawień Zasilanie bateryjne i Podłączony. Jeśli funkcja bezprzewodowej sieci LAN została wyłączona w konfiguracji systemu BIOS, nawiązywanie połączeń z bezprzewodowymi punktami dostępu jest niemożliwe. Aby włączyć tę funkcję, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 134). Co zrobić w razie problemów z dostępem do Internetu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sprawdź ustawienia punktu dostępowego. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Upewnij się, że komputer ma połączenie z punktem dostępowym. Umieść komputer z dala od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego. Upewnij się, czy dostęp do Internetu został odpowiednio skonfigurowany. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania została wybrana opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 177). Jeśli funkcja bezprzewodowej sieci LAN lub port LAN zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, nie można korzystać z Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej lub sieci LAN. Aby włączyć tę funkcję lub port, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 134).

Rozwiązywanie problemów > Sieci (LAN i bezprzewodowe sieci LAN) n179 N Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska? ❑ ❑ ❑ ❑ Szybkość przesyłania danych przez bezprzewodową sieć LAN zależy od odległości oraz przeszkód między urządzeniami i punktami dostępowymi. Inne czynniki mające na nią wpływ, to konfiguracja urządzeń, warunki radiowe oraz zgodność oprogramowania. Aby uzyskać maksymalną szybkość przesyłania danych, umieść komputer z dala od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego. Jeśli korzystasz z punktu dostępowego do bezprzewodowej sieci LAN, urządzenie to może być tymczasowo przeciążone, w zależności od tego jak wiele innych urządzeń z niego korzysta. Jeśli punkt dostępu jest zakłócany przez inne punkty dostępowe, zmień kanał komunikacji. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania została wybrana opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 177). Jak uniknąć przerw w przesyłaniu danych? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kiedy komputer jest połączony z punktem dostępowym, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu dużych plików lub jeśli komputer znajduje się w pobliżu źródła mikrofal bądź telefonu bezprzewodowego. Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego. Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo. Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania została wybrana opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 177).