Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Technologia BLUETOOTH n182 N Technologia BLUETOOTH Co zrobić, jeśli urządzenia BLUETOOTH nie wykrywają komputera? ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że w obu urządzeniach funkcja BLUETOOTH jest włączona. Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS. Jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, nie można korzystać z funkcji BLUETOOTH. Należy najpierw przywrócić normalny tryb pracy komputera, a następnie włączyć przełącznik WIRELESS. Komputer i urządzenie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie. Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH działa najlepiej, jeśli urządzenia są umieszczone nie dalej niż 10 metrów od siebie. Co zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia BLUETOOTH, z którym ma być nawiązana komunikacja? ❑ ❑ ❑ Sprawdź, czy funkcja BLUETOOTH jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć. Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku dołączonym do danego urządzenia. Jeśli urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest już połączone z innym urządzeniem BLUETOOTH, jego wyszukanie lub połączenie z komputerem może być niemożliwe. Aby umożliwić komunikację innych urządzeń BLUETOOTH z komputerem, należy wykonać poniższe czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia BLUETOOTH i wybierz polecenie Ustawienia Bluetooth. 3 Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Zezwalaj urządzeniom Bluetooth na odnajdywanie tego komputera.

Rozwiązywanie problemów > Technologia BLUETOOTH n183 N Co zrobić, jeśli urządzenia BLUETOOTH nie mogą połączyć się z komputerem? ❑ ❑ ❑ Zapoznaj się z sugerowanymi rozwiązaniami w sekcji Co zrobić, jeśli nie można wyszukać urządzenia BLUETOOTH, z którym ma być nawiązana komunikacja? (strona 182). Upewnij się, czy inne urządzenia są uwierzytelnione. Odległość, na jaką mogą być przesyłane dane, może być mniejsza niż 10 metrów, w zależności od przeszkód umieszczonych między urządzeniami, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer i urządzenie BLUETOOTH. Dlaczego połączenie BLUETOOTH działa powoli? ❑ ❑ ❑ Szybkość przesyłania danych zależy od przeszkód znajdujących się między urządzeniami, odległości między nimi, warunków radiowych oraz używanego systemu operacyjnego lub oprogramowania. Przybliż do siebie komputer i urządzenie BLUETOOTH. Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowe sieci LAN, jest też używane przez inne urządzenia. Chociaż urządzenia BLUETOOTH są wyposażone w rozwiązania redukujące zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń, które używają tego samego pasma, zakłócenia takie mogą obniżyć szybkość komunikacji, zmniejszyć jej zasięg lub uniemożliwić nawiązanie łączności. Jeśli wersja standardu BLUETOOTH zastosowana w urządzeniu BLUETOOTH, z którym chcesz nawiązać połączenie, jest inna niż wersja używana w komputerze, szybkość połączenia może zostać obniżona. Czy można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję BLUETOOTH na pokładzie samolotu? Komputer wyposażony w funkcję BLUETOOTH korzysta z pasma radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. W niektórych miejscach, na przykład w szpitalach lub na pokładzie samolotu, mogą obowiązywać ograniczenia używania urządzeń BLUETOOTH, aby uniknąć zakłóceń radiowych. Należy skonsultować się z personelem w danym obiekcie, aby mieć pewność, że korzystanie z funkcji BLUETOOTH w komputerze jest dozwolone.