Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Technologia BLUETOOTH n184 N Dlaczego nie można korzystać z funkcji BLUETOOTH po zalogowaniu się do komputera z użyciem standardowego konta użytkownika? Funkcja BLUETOOTH może być niedostępna dla użytkowników ze standardowym kontem na komputerze. Należy zalogować się do komputera jako użytkownik z prawami administratora. Dlaczego nie można korzystać z urządzeń BLUETOOTH po zmianie użytkownika? Jeśli zmienisz użytkownika bez wylogowania się z systemu, urządzenia BLUETOOTH nie będą działać. Należy wylogować się przed zmianą użytkownika. Aby wylogować się z systemu, kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Wyloguj. Dlaczego nie mogę wymieniać wizytówek z telefonami komórkowymi? Funkcja wymieniania wizytówek nie jest obsługiwana. Co zrobić, jeśli ikona BLUETOOTH nie jest wyświetlana na pasku zadań? ❑ ❑ Upewnij się, że przełącznik obok opcji BLUETOOTH jest ustawiony w pozycji On w oknie VAIO Smart Network. Aby wyświetlić ikonę BLUETOOTH na pasku zadań, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia BLUETOOTH i wybierz polecenie Ustawienia Bluetooth. 3 Kliknij kartę Opcje o zaznacz pole wyboru Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n185 N Dyski optyczne Dlaczego komputer zawiesza się przy próbie odczytania dysku? Dysk, który komputer próbuje odczytać może być zabrudzony lub uszkodzony. Wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych. 2 Wyjmij dysk z napędu dysków optycznych. 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Informacje o sposobach czyszczenia dysku zamieszczono w temacie Dyski (strona 147). Co zrobić, jeśli tacka napędu się nie wysuwa? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że komputer działa w trybie normalnym. Naciśnij przycisk wysuwania dysku. Napęd dysków optycznych w komputerze mógł zostać wyłączony w konfiguracji systemu BIOS. Aby włączyć napęd, należy wykonać czynności opisane w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 134). Jeśli przycisk wysuwania napędu nie działa, kliknij kolejno Start i Komputer, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu dysków optycznych i wybierz opcję Wysuń. Jeśli żadna z opisanych powyżej opcji nie działa, wsuń cienki, prosty obiekt (na przykład rozprostowany spinacz) w otwór wysuwania ręcznego na obudowie napędu dysków optycznych. Spróbuj uruchomić komputer ponownie.