Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n188 N Co zrobić, jeśli nie można odtworzyć dysku Blu-ray lub gdy komputer zachowuje się niestabilnie podczas odtwarzania dysku Blu-ray? ❑ ❑ Sprawdź, czy napęd dysków optycznych obsługuje nośniki Blu-ray. Aby odtwarzać dyski Blu-ray z zabezpieczeniem praw autorskich, należy zaktualizować klucz AACS. W przypadku wyświetlenia komunikatu z informacją o konieczności zaktualizowania klucza AACS należy postępować zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami. ❑ ! W celu zaktualizowania klucza AACS komputer musi być połączony z Internetem. Komputer może nie odtwarzać niektórych materiałów z dysków Blu-ray, bądź może zachowywać się niestabilnie podczas odtwarzania dysków Blu-ray. Aby odtwarzać takie materiały w normalny sposób, należy pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje odtwarzacza dysków Blu-ray za pomocą programu VAIO Update. Aby uzyskać instrukcje korzystania z funkcji VAIO Update, zobacz Aktualizowanie komputera (strona 35). Co zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku CD? ❑ ❑ Upewnij się, że nie jest uruchamiana żadna aplikacja (ani ręcznie, ani automatycznie), nawet wygaszacz ekranu. Jeśli korzystasz z dysku CD-R/RW z naklejką, wymień go na dysk bez naklejki. Używanie dysków z naklejkami może powodować błędy zapisu lub uszkodzenie napędu. Co zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku DVD? ❑ ❑ Upewnij się, że używasz odpowiedniego dysku DVD z możliwością nagrywania. Sprawdź, czy format dysku DVD jest zgodny z napędem dysków optycznych. Napęd może nie obsługiwać zapisywalnych dysków DVD niektórych producentów.

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n189 N Dlaczego nie można zapisać danych na dysku Blu-ray? ❑ ❑ Sprawdź, czy napęd dysków optycznych obsługuje funkcję zapisu na dyskach Blu-ray. Dyski BD-R nie umożliwiają ponownego zapisu. Na dysku BD-R nie można dodawać ani usuwać danych. Co zrobić, jeśli zewnętrzny napęd dysków optycznych nie działa prawidłowo? Sprawdź, czy zewnętrzny napęd dysków optycznych jest podłączony do źródła zasilania i do portu USB. Jeśli tak nie jest, zewnętrzny napęd dysków optycznych może nie działać poprawnie. ! Jeśli porty USB zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, nie można używać urządzeń USB. Aby włączyć te porty, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 134). Co zrobić, jeśli nie można odtwarzać dysków? Napęd dysków optycznych w komputerze mógł zostać wyłączony w konfiguracji systemu BIOS. Aby włączyć napęd, należy wykonać czynności opisane w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 134).