Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n192 N Co zrobić, jeśli na ekranie telewizora lub wyświetlaczu zewnętrznym podłączonym do złącza wyjściowego HDMI nie ma obrazu? ❑ ❑ Upewnij się, że używasz wyświetlacza zgodnego z HDCP. Materiały chronione prawami autorskimi nie są wyświetlane na wyświetlaczach niezgodnych ze standardem HDCP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie telewizora do portu HDMI (strona 113) lub Podłączanie monitora komputerowego lub projektora (strona 110). Do złącza monitora w komputerze lub w replikatorze portów może być podłączony inny wyświetlacz zewnętrzny. Naciśnij klawisze Fn+F7, aby zmienić wyjście sygnału wyświetlacza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie telewizora do portu HDMI (strona 113) lub Podłączanie monitora komputerowego lub projektora (strona 110). Co zrobić, jeśli na ekranie telewizora 3D podłączonego do złącza wyjściowego HDMI nie ma obrazu 3D? ❑ Zmień ustawienia odtwarzania 3D. Aby zmienić te ustawienia, kliknij przycisk w prawym dolnym rogu okna PowerDVD BD. Więcej informacji na ten temat zawiera plik pomocy programu PowerDVD BD. ❑ Jeśli komputer jest podłączony do telewizora 3D za pośrednictwem wzmacniacza audio-wideo, sprawdź, czy wzmacniacz audio-wideo obsługuje odtwarzanie obrazu 3D. ❑ Sprawdź ustawienia rozdzielczości wyjściowej HDMI w komputerze. Jeśli rozdzielczość jest inna niż 1920 x 1080 lub 1280 x 720, obraz nie będzie wyświetlany w trybie 3D. ❑ Więcej informacji o odtwarzaniu obrazu 3D można znaleźć w instrukcji dostarczonej z telewizorem 3D.

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n193 N Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? ❑ ❑ Jeśli wyjściowy sygnał wyświetlacza został skierowany na wyświetlacz zewnętrzny, który jest odłączony, nie można wyświetlać wideo na ekranie komputera. Przerwij odtwarzanie wideo, zmień ustawienia wyjścia sygnału wideo, tak aby był on wysyłany na wyświetlacz komputera, a następnie ponownie rozpocznij odtwarzanie wideo. Aby uzyskać informacje o zmienianiu wyjścia sygnału wideo, zobacz Wybór trybu ekranu (strona 116). Możesz też nacisnąć klawisze Fn+F7, aby zmienić ustawienia wyjścia sygnału wideo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 39). Pamięć wideo komputera może być niewystarczająca, aby wyświetlać wideo w wysokiej rozdzielczości. W takim wypadku zmniejsz rozdzielczość ekranu LCD. Aby zmienić rozdzielczość wyświetlacza, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok opcji Rozdzielczość. 3 Przesuń suwak w górę, aby zwiększyć rozdzielczość, albo w dół, aby ją zmniejszyć. ✍ Możesz sprawdzić całkowitą ilość dostępnej pamięci graficznej i wideo. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu, a następnie kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i kliknij kartę Karta. Wyświetlana wartość może być inna niż rzeczywistej ilości pamięci w komputerze. Co zrobić, jeśli ekran jest zbyt ciemny? ❑ ❑ Naciśnij klawisze Fn+F6, aby rozjaśnić ekran komputera. Zablokowanie czujnika oświetlenia otoczenia powoduje wygaszenie ekranu. Należy upewnić się, że czujnik nie jest zablokowany. Co zrobić, jeśli zewnętrzny monitor pozostaje bez obrazu? Naciśnij klawisze Fn+F7, aby zmienić wyjście sygnału wyświetlacza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 39).