Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Podłączanie do źródła zasilania n 20 N Podłączanie do źródła zasilania źródłem zasilania komputera może być zasilacz sieciowy lub akumulator. Przed pierwszym uruchomieniem komputera należy podłączyć do komputera zasilacz sieciowy. ! Nie używaj komputera bez zainstalowanego akumulatora, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera. Używanie zasilacza sieciowego Kiedy komputer jest podłączony bezpośrednio do gniazdka sieci elektrycznej i jest zainstalowany akumulator, komputer korzysta z zasilania sieciowego. ✍ Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z komputerem. Aby użyć zasilacza sieciowego 1 Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (3). 2 Włóż drugą wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieci elektrycznej (2). 3 Podłącz kabel zasilacza sieciowego (3) do złącza DC IN (4) w komputerze. ! Kształt wtyczki DC In jest zależny od stosowanego zasilacza sieciowego.

Podstawy obsługi > Podłączanie do źródła zasilania n 21 N ✍ Aby całkowicie odłączyć komputer od zasilania, wyjmij wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazdka ściennego. Upewnij się, że gniazdko sieci elektrycznej jest łatwo dostępne. Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, przełącz go do trybu hibernacji. Zobacz Używanie trybu hibernacji (strona 34).