Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie przycisków specjalnych n 44 N Używanie przycisków specjalnych Komputer jest wyposażony w przyciski specjalne, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji. Przycisk specjalny Przycisk ASSIST Przycisk WEB Przycisk VAIO Przycisk wysuwania dysku z napędu Funkcje Uruchamia program VAIO Care, kiedy komputer jest włączony. Jeśli komputer jest wyłączony, naciśnięcie przycisku ASSIST uruchamia program VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue). Za pomocą programu VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue) można odzyskać komputer w razie awarii, na przykład jeśli nie można uruchomić systemu operacyjnego Windows. Więcej informacji zawiera temat Używanie programu VAIO Care (strona 37). Kiedy komputer działa w trybie normalnym, przycisk WEB uruchamia przeglądarkę internetową przypisaną do tego przycisku jako domyślna. Kiedy komputer jest wyłączony, przycisk WEB uruchamia funkcję szybkiego dostępu do sieci Web i przeglądarkę internetową powiązaną z tą funkcją. Więcej informacji zawiera temat Używanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web (strona 45). ! Przycisk WEB nie działa, kiedy komputer jest w trybie wstrzymania lub hibernacji. Uruchamia zadanie domyślnie przypisane do przycisku. Domyślnie przypisane zadanie można zmienić za pomocą programu VAIO Control Center. Wysuwa tacę napędu dysków optycznych.

Używanie komputera VAIO > Używanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web n 45 N Używanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web Funkcja szybkiego dostępu do sieci Web umożliwia natychmiastowe uzyskanie dostępu do Internetu bez uruchamiania systemu operacyjnego Windows. Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. Włączanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web Funkcję szybkiego dostępu do sieci Web można włączyć tylko wtedy, gdy komputer jest wyłączony. Jak włączyć funkcję szybkiego dostępu do sieci Web 1 Naciśnij przycisk WEB w komputerze. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji. Kiedy wstępna konfiguracja zostanie wykonana, kolejne naciśnięcie przycisku WEB powoduje uruchomienie przeglądarki internetowej funkcji szybkiego dostępu do sieci Web.