Views
5 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web n 46 N Wyłączanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web ! Aby uruchomić system operacyjny Windows, należy najpierw wyłączyć funkcję szybkiego dostępu do sieci Web. Aby wyłączyć funkcję szybkiego dostępu do sieci Web, wykonaj jedną z następujących czynności: ❑ Kliknij ikonę lewym dolnym rogu ekranu. ❑ Naciśnij przycisk WEB. ❑ Naciśnij przycisk zasilania w komputerze. Aby uzyskać szczegółowe informacje o sposobie korzystania z funkcji szybkiego dostępu do sieci Web oraz o jej ograniczeniach, kliknij ikonę w prawym dolnym rogu ekranu. Uwagi na temat korzystania z funkcji szybkiego dostępu do sieci Web Kiedy funkcja szybkiego dostępu do sieci Web jest aktywna, następujące funkcje komputera są niedostępne: ❑ Kombinacja klawisza Scr Lk z klawiszem Fn. ❑ Porty i gniazda oprócz portu DC IN, portu LAN, portów USB i gniazda słuchawek. ❑ Gniazdo karty „Memory Stick Duo”, gniazdo karty SD. ❑ Funkcja bezprzewodowej sieci WAN (dostępna tylko w wybranych modelach).

Używanie komputera VAIO > Używanie wbudowanej kamery n 47 N Używanie wbudowanej kamery Komputer jest wyposażony we wbudowaną kamerę. Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania do przechwytywania obrazów można wykonywać następujące operacje: ❑ Przechwytywanie obrazów nieruchomych i filmów ❑ Wykrywanie i przechwytywanie ruchu obiektów dla celów monitorowania ❑ Edytowanie przechwyconych danych ✍ Włączenie komputera uaktywnia wbudowaną kamerę. Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania można prowadzić wideokonferencje. ! Uruchamianie programu do komunikacji lub programu do edycji materiałów wideo albo kończenie pracy tych programów nie włącza ani nie wyłącza wbudowanej kamery. Jak używać oprogramowania do przechwytywania obrazów 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, ArcSoft Webcam Suite i WebCam Companion 4. 2 Kliknij odpowiednią ikonę w oknie głównym. Szczegółowe instrukcje korzystania z oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania. ! W przypadku wystąpienia problemów z przechwytywaniem obrazów, na przykład jeśli obrazy nie są wyświetlane płynnie, kliknij bieżące ustawienie rozdzielczości przechwytywanych obrazów w prawym górnym rogu głównego okna programu i zmniejsz rozdzielczość.