Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie napędu dysków optycznych n 54 N Jeśli po raz pierwszy odtwarzasz dysk DVD w komputerze, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Komputer. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu dysków optycznych i wybierz polecenie Właściwości. 3 Kliknij kartę Sprzęt. 4 Wybierz swój napęd dysków optycznych z listy Wszystkie dyski, a następnie kliknij przycisk Właściwości. 5 Kliknij kartę Region DVD. 6 Wybierz odpowiedni region z listy i kliknij przycisk OK. ! Liczba zmian regionu, jakie można wprowadzać, jest ograniczona. Po przekroczeniu tego limitu kod regionu zostaje trwale przypisany do napędu i nie może być ponownie zmieniany. Modyfikacja konfiguracji komputera nie zeruje licznika liczby zmian kodu regionu. Wszelkie problemy spowodowane przez zmianę ustawień kodu regionu napędu nie są objęte gwarancją.

Używanie komputera VAIO > Używanie napędu dysków optycznych n 55 N Odtwarzanie dysków Jak odtworzyć dysk 1 Wsuń dysk do napędu dysków optycznych. ! Przed przystąpieniem do odtwarzania dysku podłącz do komputera zasilacz i zamknij wszystkie uruchomione programy. 2 Jeśli na pulpicie nie pojawi się oczekiwany obraz, kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, a następnie żądane oprogramowanie do odtwarzania dysku. Instrukcje korzystania z oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania. Kopiowanie plików na dyski Jak skopiować pliki na dysk 1 Włóż dysk z możliwością nagrywania do napędu dysków optycznych. ! Przed przystąpieniem do kopiowania plików na dysk podłącz do komputera zasilacz i zamknij wszystkie uruchomione programy. 2 Jeśli na pulpicie nie pojawi się oczekiwany obraz, kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, a następnie żądane oprogramowanie do nagrywania dysków, aby skopiować pliki na dysk. Instrukcje korzystania z oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania.