Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie kart pamięci „Memory Stick” n 60 N Formatowanie kart pamięci „Memory Stick” Jak sformatować kartę „Memory Stick” Karta „Memory Stick” została sformatowana z fabrycznymi ustawieniami domyślnymi i jest gotowa do użycia. Jeśli chcesz ponownie sformatować kartę, wykonaj opisane poniżej czynności. ! Przed formatowaniem nośnika upewnij się, że używasz urządzenia, które obsługuje karty „Memory Stick” i umożliwia ich formatowanie. Formatowanie karty „Memory Stick” powoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych. Przed sformatowaniem karty należy upewnić się, czy nie zawiera żadnych wartościowych danych. Nie wyjmuj karty „Memory Stick” z gniazda podczas formatowania. Może to spowodować awarię. 1 Odszukaj gniazdo kart „Memory Stick Duo”. 2 Ostrożnie wsuń kartę „Memory Stick” do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. 3 Kliknij kolejno Start i Komputer. 4 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę karty „Memory Stick” i wybierz polecenie Formatuj. 5 Kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne urządzenia. ! Rozmiar jednostki alokacji oraz typ systemu plików mogą się zmienić. Nie wybieraj opcji NTFS z rozwijanej listy System plików, ponieważ mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie. ✍ Proces formatowania będzie przebiegał szybciej, jeśli wybierzesz opcję Szybkie formatowanie w sekcji Opcje formatowania.

Używanie komputera VAIO > Używanie kart pamięci „Memory Stick” n 61 N 6 Kliknij przycisk Rozpocznij. 7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ! Czas formatowania karty „Memory Stick” zależy od rodzaju nośnika.