Views
4 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN n 78 N Nawiązywanie komunikacji w bezprzewodowej sieci WAN Jak nawiązać komunikacji w bezprzewodowej sieci WAN ! Upewnij się, że pokrywa karty SIM jest zamknięta. Niedomknięcie pokrywy może uniemożliwić działanie funkcji bezprzewodowej sieci WAN. 1 Włącz przełącznik WIRELESS. 2 Kliknij dwukrotnie ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań. 3 Sprawdź w oknie VAIO Smart Network, czy dla opcji Wireless WAN jest wybrane ustawienie On. 4 Kliknij przycisk strzałki obok przełącznika Wireless WAN, a następnie kliknij przycisk Połącz (Connect), aby uruchomić program do zarządzania połączeniami lub oprogramowanie wstępnie zainstalowane przez operatora sieci komórkowej odpowiednio do modelu lub kraju. 5 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN. 6 Kliknij przycisk Połącz. 7 Może być także konieczne wprowadzenie informacji APN uzyskanych od operatora sieci telefonicznej. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z bezprzewodowej sieci WAN, zobacz plik pomocy dołączony do programu VAIO Smart Network i zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez operatora sieci komórkowej.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z funkcji BLUETOOTH n 79 N Korzystanie z funkcji BLUETOOTH Funkcja BLUETOOTH ® umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia między komputerem a innymi urządzeniami, na przykład innym komputerem lub telefonem komórkowym. Pozwala to na przesyłanie danych między tymi urządzeniami bez użycia kabli, w zasięgu do 10 metrów na przestrzeni otwartej. Bezpieczeństwo standardu BLUETOOTH Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH ma funkcję uwierzytelniania, która umożliwia określenie, z kim urządzenie może się komunikować. Dzięki funkcji uwierzytelniania można zapobiec dostępowi do komputera przez anonimowe urządzenia BLUETOOTH. Przy pierwszej próbie komunikacji dwóch urządzeń z funkcją BLUETOOTH ustalany jest wspólny klucz (hasło do uwierzytelnienia), wymagany do zarejestrowania obu urządzeń. Po zarejestrowaniu urządzenia nie trzeba wprowadzać ponownie klucza. ✍ Klucz może być inny przy każdej próbie komunikacji, ale musi być taki sam w obu urządzeniach. W przypadku niektórych urządzeń takich, jak mysz, nie można wprowadzić klucza.