Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z funkcji BLUETOOTH n 84 N ❑ ❑ Funkcja BLUETOOTH może nie współpracować z innymi urządzeniami, zależnie od producenta lub wersji oprogramowania wykorzystanej przez producenta. Podłączanie wielu urządzeń BLUETOOTH do komputera może spowodować przeciążenie kanału, czego wynikiem będzie niska wydajność tych urządzeń. Jest to normalne zjawisko podczas korzystania z technologii BLUETOOTH i nie oznacza awarii.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych n 85 N Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych Komputer może być wyposażony w czytnik linii papilarnych, zapewniający dodatkową wygodę. Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. Po zarejestrowaniu linii papilarnych funkcja uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych pozwala na: ❑ Logowanie się do systemu Windows bez wpisywania hasła (strona 89) Po zarejestrowaniu linii papilarnych na swym koncie użytkownika możesz zastąpić wprowadzanie hasła podczas logowania w systemie Windows uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych. ❑ Funkcja Website Log On, umożliwiająca szybki dostęp do witryn internetowych Po zarejestrowaniu swoich danych dotyczących witryn internetowych (kont użytkownika, haseł itd.) w funkcji Website Log On można zastąpić wprowadzanie informacji wymaganych dla uzyskania dostępu do chronionych hasłami witryn internetowych uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych. Szczegółowe informacje zawiera plik pomocy dołączony do aplikacji TrueSuite. ✍ Aby wyświetlić plik pomocy, kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, TrueSuite i TrueSuite. ❑ ! Funkcja Website Log On może nie działać poprawnie z niektórymi odwiedzanymi stronami internetowymi. Funkcja Quick Launch, umożliwiająca szybki dostęp do aplikacji W komputerze jest dostępna funkcja Quick Launch, umożliwiająca uruchamianie preferowanej aplikacji (pliku wykonywalnego), która została skojarzona z liniami papilarnymi jednego z palców użytkownika. Po przypisaniu aplikacji do palca można uruchamiać przypisaną aplikację, przesuwając palec po czytniku linii papilarnych.