Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych n 88 N ! Podczas przesuwania palca utrzymuj kontakt z czytnikiem linii papilarnych. Zbyt szybkie lub zbyt wolne przesuwanie palca może spowodować, że rejestracja linii papilarnych nie powiedzie się. Skanowanie linii papilarnych może trwać około jednej sekundy. Jeśli palec jest nadmiernie suchy lub wilgotny, pokryty zmarszczkami, skaleczony lub brudny, może okazać się, że rejestracja i/lub rozpoznawanie linii papilarnych będzie niemożliwe. Należy zarejestrować linie papilarne więcej niż jednego palca na wypadek, gdyby czytnik nie rozpoznał linii papilarnych prawidłowo. Aby utrzymać dobrą skuteczność rozpoznawania, przed skanowaniem należy oczyścić linie papilarne oraz czytnik linii papilarnych.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych n 89 N Logowanie w systemie Windows W celu logowania się do systemu Windows przez uwierzytelnianie na podstawie linii papilarnych zamiast wprowadzania hasła należy najpierw ustawić hasło systemu Windows i skonfigurować na komputerze uwierzytelnianie na podstawie linii papilarnych. Aby uzyskać instrukcje korzystania z hasła systemu Windows, zobacz Ustawianie hasła (strona 124). Jak zalogować się w systemie Windows Gdy pojawi się okno logowania systemu Windows, przesuń palec, którego linie papilarne zostały wcześniej zarejestrowane, po czytniku linii papilarnych. Szczegółowe informacje zawiera plik pomocy dołączony do aplikacji TrueSuite.