Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 90 N Używanie modułu TPM Komputer może zawierać wbudowany moduł Trusted Platform Module (TPM), zapewniający podstawowe funkcje zabezpieczeń. Wraz z funkcją TPM możesz szyfrować i odszyfrowywać swoje dane w celu wzmocnienia zabezpieczenia komputera przed niewłaściwym dostępem. Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. Moduły TPM zostały zdefiniowane przez Trusted Computing Group (TCG) i są również znane jako układy zabezpieczeń.

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 91 N Ważna uwaga Uwagi dotyczące szyfrowania systemu operacyjnego lub plików programów Zaszyfrowanie plików, których używa system operacyjny lub aplikacje, za pomocą systemu Encrypting File System (EFS) i modułu TPM uniemożliwi uruchamianie takiego oprogramowania i korzystanie z niego. Aby uniknąć tego problemu, przed użyciem systemu EFS należy wziąć pod uwagę poniższe wskazówki: ❑ Dane, które mają zostać zaszyfrowane, należy zapisać w następujących lokalizacjach: ❑ Folder Encrypted Data, utworzony na podstawie domyślnych ustawień podczas inicjalizacji konta użytkownika ❑ Nowy folder szyfrowany utworzony w folderze Moje dokumenty lub w folderze Dokumenty konta użytkownika ❑ Dysk Personal Secure Drive ❑ ❑ ❑ ❑ ✍ Dysk Personal Secure Drive jest dyskiem wirtualnym tworzonym za pomocą funkcji Personal Secure Drive. Wszystkie dane zapisywane na tym dysku są automatycznie szyfrowane. Nie należy zmieniać następujących ustawień na karcie Widok w oknie Opcje folderów wyświetlanym po kliknięciu polecenia Opcje folderów i wyszukiwania w menu Organizuj Eksploratora Windows. ❑ Nie pokazuj ukrytych plików, folderów ani dysków ❑ Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane) Nie należy zmieniać systemowych atrybutów plików, o ile nie jest to konieczne. Nie należy szyfrować folderu Windows, folderu Program Files ani plików w tych folderach. Nie należy szyfrować folderu Użytkownicy ani znajdujących się w nim folderów kont użytkowników.