Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 92 N Uwagi dotyczące szyfrowania plików kluczy i plików danych na dysku Personal Secure Drive Zaszyfrowanie plików utworzonych w następujących folderach po inicjalizacji konta użytkownika i włączeniu systemu EFS uniemożliwi uruchamianie oprogramowania modułu TPM i odszyfrowanie zaszyfrowanych danych. W przypadku stosowania ustawień domyślnych nie można zaszyfrować plików znajdujących się w poniższych folderach, ponieważ pliki te mają atrybuty systemowe. Nie należy zmieniać systemowych atrybutów plików w poniższych folderach. ❑ ❑ ! Poniższe foldery są domyślnie ukryte. Foldery zawierające pliki kluczy ❑ C:\ProgramData\Infineon ❑ C:\Użytkownicy\All Users\Infineon (C:\Użytkownicy\All Users jest skrótem do folderu C:\ProgramData.) ❑ C:\Użytkownicy\\AppData\Roaming\Infineon Pliki na dysku Personal Secure Drive C:\Security Platform\Personal Secure Drive\System Data\xxx.FSF

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 93 N Uwagi dotyczące szyfrowania plików kopii zapasowych i innych plików Zaszyfrowanie archiwalnych plików kopii zapasowych lub pliku tokenu odzyskiwania awaryjnego uniemożliwi odzyskanie systemu po awarii, a zaszyfrowanie plików tokenów resetowania haseł lub tajnych plików uniemożliwi zresetowanie hasła. Nie należy szyfrować następujących plików i folderów: ✍ Domyślną ścieżką wymienionych niżej plików i folderem wyświetlanym po kliknięciu przycisku Browse jest folder Moje dokumenty (lub Dokumenty)\Security Platform albo folder Security Platform na nośniku wymiennym. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Plik automatycznej kopii zapasowej Domyślna nazwa pliku: SPSystemBackup.xml lub SPSystemBackup_.xml Folder przechowywania dla plików automatycznych kopii zapasowych Nazwa folderu (niezmienna): ❑ SPSystemBackup (Ten folder jest tworzony jako podfolder dla pliku SPSystemBackup.xml.) ❑ SPSystemBackup_ (Ten folder jest tworzony jako podfolder dla pliku SPSystemBackup_ .xml.) Plik tokenu odzyskiwania awaryjnego Domyślna nazwa pliku: SPEmRecToken.xml Plik tokenów resetowania haseł Domyślna nazwa pliku: SPPwResetToken.xml Plik tokenu odzyskiwania awaryjnego lub resetowania hasła Domyślna nazwa pliku: SPToken_.xml Tajny plik resetowania haseł Domyślna nazwa pliku: SPPwdResetSecret.xml lub SPPwdResetSecret__. .xml