Views
2 weeks ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 94 N ❑ ❑ ❑ ❑ Plik kopii zapasowej klucza i certyfikatu Domyślna nazwa pliku: SpBackupArchive.xml Plik kopii zapasowej PSD Domyślna nazwa pliku: -Personal Secure Drive.fsb Plik kopii zapasowej hasła właściciela Domyślna nazwa pliku: SpOwner_.tpm Plik protokołu Domyślna nazwa pliku: SpProtocol__..txt

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 95 N Konfigurowanie modułu TPM Aby korzystać z wbudowanego modułu TPM, należy wykonać następujące czynności: 1 Włączyć moduł TPM na ekranie konfiguracji systemu BIOS. 2 Zainstalować pakiet Infineon TPM Professional Package. 3 Zainicjalizować i skonfigurować moduł TPM. Uaktywnianie modułu TPM na ekranie konfiguracji systemu BIOS 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać kartę Security, klawisz M lub m, aby wybrać opcję Change TPM State, a następnie klawisz Enter. 3 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Enable, a następnie klawisz Enter. 4 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. 5 Po ponownym uruchomieniu systemu wybierz opcję Execute w oknie potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz Enter. ✍ Na ekranie konfiguracji systemu BIOS możesz również wyłączyć moduł TPM i wyczyścić konfigurację modułu TPM. ! Przed uaktywnieniem modułu TPM należy zadbać o ustawienie hasła startowego, aby zapewnić ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją konfiguracji modułu TPM. Po uaktywnieniu modułu TPM mija więcej czasu przed wyświetleniem logo VAIO ze względu na przeprowadzanie kontroli zabezpieczeń podczas rozruchu komputera. W razie wyczyszczenia własności modułu TPM nie będzie można uzyskać dostępu do żadnych danych chronionych za pomocą modułu TPM. Przed wyczyszczeniem konfiguracji modułu TPM należy wykonać kopie zapasowe danych chronionych za pomocą modułu TPM.