Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Використання

Використання периферійних пристроїв > Підключення зовнішнього дисплея n110 N Підключення зовнішнього дисплея Функції та параметри, описані в цьому розділі, можуть відрізнятися від функцій та параметрів, доступних у вашому комп'ютері. ! Залежно від типу або швидкості передачі відеоданих можливе переривання відтворення дисків Blu-ray на приєднаному зовнішньому дисплеї. Цю проблему можна вирішити, зменшивши роздільну здатність дисплею. Для зміни налаштувань виконайте кроки з розділу Чому на екрані не відображається відео? (стор. 194). ✍ Якщо після від'єднання зовнішнього дисплея від додаткового реплікатора портів роздільна здатність РК-дисплея не змінилася автоматично, змініть поточні параметри дисплея. Щоб змінити налаштування, див. розділ Вибір режимів дисплея (стор. 117).

Використання периферійних пристроїв > Підключення зовнішнього дисплея n111 N Підключення дисплея комп'ютера або проектора Можна підключити зовнішній дисплей, наприклад монітор або проектор безпосередньо до комп'ютера або через додатковий реплікатор портів. Щоб підключити дисплей комп'ютера або проектор ! Порт монітора комп'ютера відключений, якщо комп'ютер приєднаний до реплікатора портів. 1 Підключіть шнур живлення (1) зовнішнього дисплея чи проектора до розетки змінного струму. 2 Приєднайте дисплей або проектор до порту монітору (2) комп'ютера або реплікатора портів за допомогою кабелю дисплея (3).