Views
2 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Використання

Використання периферійних пристроїв > Підключення зовнішнього дисплея n114 N Підключення телевізора з вхідним портом HDMI До комп'ютера можна підключити телевізор зі входом HDMI. Щоб підключити телевізор до комп'ютера ! Якщо не чути звуку із пристрою, підключеного до вихідного порту HDMI, необхідно змінити вихідний аудіопристрій. Детальні інструкції см. в Як змінити вихідний аудіопристрій? (стор. 203). 1 Підключіть шнур живлення телевізора (1) до розетки змінного струму. 2 Підключіть один кінець кабелю HDMI (2) до вихідного порту HDMI (3) комп'ютера або реплікатора портів, а інший кінець до телевізора. 3 Переключіть канал вводу телевізора на зовнішній ввід. 4 Настройте систему конфігурації телевізора. ! При використанні драйверів пристроїв, відмінних від наданих компанією Sony, можуть бути відсутні зображення і звук. Завжди використовуйте оновлені драйвери пристроїв, що надаються компанією Sony.

Використання периферійних пристроїв > Підключення зовнішнього дисплея n115 N ✍ Для отримання додаткових відомостей про встановлення та використання зверніться до посібника, який постачався з телевізором. Кабель HDMI передає сигнали як аудіо так і відео. Щоб відтворити диск Blu-ray 3D На вашому комп'ютері можуть бути відсутні деякі функції, опції та елементи. Щоб дізнатися про конфігурацію вашого комп'ютера, дивіться технічні характеристики. На моделях з дисководом для дисків Blu-ray можна відтворювати Blu-ray 3D Disc та проглядати 3D-зображення на моніторах із підтримкою 3D, таких як 3D TV, під'єднавши монітор до комп'ютера за допомогою HDMI-кабеля. ! Не забувайте використовувати 3D-окуляри, вказані виробником телевізором-приймача, під час перегляду 3D-зображень. ✍ Для отримання додаткових інструкцій про функцію 3D див. посібник, наданий із вашим 3D TV. 1 Виконайте кроки з Щоб підключити телевізор до комп'ютера (стор. 114) для під'єднання вашого 3D TV до комп'ютера за допомогою HDMI-кабеля та налаштуйте конфігураційну систему телевізором. 2 Оберіть режим STAMINA за допомогою селекторного перемикача продуктивності. ✍ Інформацію про те, як вибрати режим продуктивності, див. у розділі Вибір режимів продуктивності (стор. 123). 3 Натисніть клавіші Fn+F7, щоб змінити вихід зображення на зовнішній дисплей. 4 Натисніть Запустити, виберіть Усі програми, потім CyberLink PowerDVD BD і CyberLink PowerDVD BD. 5 Натисніть , розташовану у нижньому правому кутку вікна PowerDVD BD, увімкніть функцію 3D, на натисніть Auto Detect.