Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Настроювання

Настроювання комп'ютера VAIO > Зміна мови дисплею n134 N Зміна мови дисплею В моделях з Windows 7 Ultimate або Windows 7 Enterprise можна завантажити та встановити потрібний пакет підтримки мови. Щоб дізнатися про конфігурацію комп'ютера, див. технічні характеристики. ! Щоб завантажити пакет підтримки мови, потрібно підключити комп'ютер до Інтернету. Щодо інформації про підключення комп'ютера до мережі Інтернет, див. розділ Використання Інтернету (стор. 68). Щоб встановити пакет підтримки мови 1 Натисніть Запустити, Усі програми і Windows Update. 2 Натисніть Доступно оновлень: xx (кількість) необов'язкових оновлень. 3 Оберіть потрібний пакет підтримки мови зі списку. 4 Натисніть OK для завантаження та встановлення вибраного пакету підтримки мови. Для зміни мови дисплею 1 Натисніть Запустити, Панель керування, та Годинник, мова та країна/регіон. 2 Натисніть Мова та регіональні стандарти. 3 Виберіть вкладку Клавіатури та мови. 4 Виберіть мову дисплея з випадаючого списку. 5 Натисніть OK.

Настроювання комп'ютера VAIO > Захист даних від несанкціонованого використання n135 N Захист даних від несанкціонованого використання Вимкнення вбудованих пристроїв Ви можете використати одну з функцій BIOS для вимкнення наступних вбудованих пристроїв та для заборони зовнішніх з'єднань та зв'язків. ❑ USB Ports ❑ Memory Card Slot (гнізда карток пам'яті «Memory Stick Duo» та SD) ❑ Optical Disc Drive (вбудований оптичний дисковод) ❑ ❑ Wireless Devices (функції безпроводової локальної мережі, WiMAX, безпроводової мережі WAN, BLUETOOTH та GPS) LAN Device (порт LAN) ✍ Вбудовані пристрої, які ви можете вимкнути, залежать від придбаної моделі.