Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) n178 N Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) Що слід робити, якщо значок VAIO Smart Network не відображається на панелі завдань? ❑ Показати значок VAIO Smart Network захований на панелі задач. ❑ Якщо значка VAIO Smart Network немає на панелі задач, виконайте наступні кроки для відображення значка: 1 Натисніть Запустити, Усі програми і VAIO Control Center. 2 Натисніть Мережні підключення і VAIO Smart Network. 3 Натисніть Додаткові параметри. Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ На ефективність зв'язку впливають відстань і завади. Можливо, необхідно перемістити комп'ютер подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися. Переконайтеся, що перемикач WIRELESS увімкнено, а на комп'ютері світиться індикатор WIRELESS. Переконайтеся, що увімкнено живлення точки доступу. Якщо потрібно підключити комп'ютер до точки доступу безпроводової мережі з використання діапазону 5 ГГц, переконайтеся, що опція використання діапазону 5 ГГц або діапазонів 2,4 ГГц і 5 ГГц вибрана на вкладці Wireless LAN Settings у вікні настройок VAIO Smart Network. Обмін даними у безпроводовій локальній мережі (стандарт IEEE 802.11a) за допомогою тільки діапазону 5 ГГц, доступний лише у вибраних моделях, за промовчанням відключений. Виконайте такі кроки для перевірки настройок: 1 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Панель керування. 2 Клацніть Перегляд стану мережі та завдань у розділі Мережа й Інтернет. 3 Натисніть Підключення до мережі, щоб підтвердити вибір точки доступу.

Виправлення неполадок > Приєднання для мережі (LAN/безпроводова LAN) n179 N ❑ ❑ ❑ Переконайтеся, що ключ шифрування правильний. Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте такі дії: 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть Електроживлення. 2 Натисніть Змінити настройки плану. 3 Клацніть Змінити додаткові настройки живлення. 4 Виберіть вкладку Додаткові параметри. 5 Двічі клацніть Параметри безпроводового адаптера та Економія енергії. 6 У розкривному списку виберіть Максимальна продуктивність для настройки Робота від акумулятора і для настройки Від мережі. Ви не зможете приєднатися до безпроводових точок доступу, якщо ви вимкнули функцію безпроводової LAN в екрані настройки BIOS. Щоб увімкнути функцію, дотримуйтесь кроків, вказаних у Вимкнення вбудованих пристроїв (стор. 135). Що робити, якщо не вдається отримати доступ до Інтернету? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Перевірте настройки точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу. Переконайтеся, що комп'ютер і точка доступу з'єднані. Перемістіть комп'ютер подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися. Переконайтеся, що комп'ютер правильно настроєно на доступ до Інтернету. Переконайтеся, що вибрано Максимальна продуктивність для настройки меню Параметри безпроводового адаптера у вікні Електроживлення. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв'язку. Для зміни налаштувань виконайте кроки з розділу Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 178). Ви не зможете приєднатися до Інтернет через безпроводову мережу або мережу LAN, якщо ви вимкнули функцію безпроводової LAN або порт LAN в екрані настройки BIOS. Щоб увімкнути функцію або порт, дотримуйтесь кроків, вказаних у Вимкнення вбудованих пристроїв (стор. 135).