Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Безпроводова мережа WAN n182 N Безпроводова мережа WAN Що робити, якщо комп'ютер не може встановити з'єднання з безпроводовою мережею WAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Переконайтеся, що акумулятор правильно встановлено і заряджено. Переконайтеся, що SIM картка активувала функцію 3G та активована місцевим оператором зв'язку. Вставляючи SIM-картку, обов'язково дотримуйтесь процедури, що вказана в розділі Вставлення SIM картки (стор. 76). Локальна мережа мобільного зв'язку повинна охоплювати регіон, в якому ви знаходитесь. Для отримання інформації щодо покриття, зверніться до місцевого оператору зв'язку. Переконайтеся, що перемикач WIRELESS увімкнено, а на комп'ютері світиться індикатор WIRELESS. Натисніть на перемикач поряд з Wireless WAN, щоб встановити його в положення On в вікні VAIO Smart Network. У програмі диспетчера підключень потрібно правильно вказати ім'я точки доступу (APN). Для уточнення інформації про точку доступу зверніться до оператора зв'язку. Детальніші відомості про налаштування імені точки доступу наведено у файлі довідки до програмного забезпечення диспетчера підключень. Переконайтеся, що програмне забезпечення диспетчера підключень визначило ваш беспроводовий модем WAN. Визначення безпроводового модема WAN може зайняти деякий час. ✍ Додаткову інформацію про функцію безпроводової мережі WAN наведено на веб-сайті сервісної підтримки VAIO. Переконайтеся, що кришка для гнізда SIM карток закрита.

Виправлення неполадок > Технологія BLUETOOTH n183 N Технологія BLUETOOTH Що робити, якщо інші пристрої BLUETOOTH не знаходять мій комп'ютер? ❑ ❑ ❑ ❑ Переконайтеся, що на обох пристроях увімкнуто функцію BLUETOOTH. Переконайтеся, що перемикач WIRELESS увімкнено, а на комп'ютері світиться індикатор WIRELESS. Не можна використовувати функцію BLUETOOTH, якщо комп'ютер перебуває в режимі збереження енергії. Переведіть комп'ютер до звичайного режиму, а потім поверніть перемикач WIRELESS. Комп'ютер та пристрій можуть розміщуватися занадто далеко один від одного. Найкраще безпроводова технологія BLUETOOTH працює, якщо пристрої розташовано в межах 10 метрів один від одного. Що робити, коли не вдається знайти пристрій BLUETOOTH, з яким хочу з'єднатися? ❑ ❑ ❑ Перевірте, чи увімкнено функцію BLUETOOTH на пристрої, з яким хочете з'єднатися. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристрою. Якщо пристрій, з яким хочете встановити зв'язок, уже перебуває у зв'язку з іншим пристроєм BLUETOOTH, його, може, не вдасться знайти, або він не зможе створити з'єднання з вашим комп'ютером. Щоб дозволити іншим пристроям BLUETOOTH установити зв'язок з вашим комп'ютером, зробіть таке: 1 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Пристрої та принтери. 2 Натисніть правою кнопкою миші піктограму пристрою BLUETOOTH і виберіть Параметри Bluetooth. 3 Натисніть вкладку Параметри та встановіть прапорець на Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер.