Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Початок

Початок роботи > Розміщення елементів керування і портів n 18 N Нижня панель (без кришки нижньої панелі) A Модуль пам'яті (стор. 139) B З'єднувач акумулятора (стор. 22)

Початок роботи > Інформація про світлові індикатори n 19 N Інформація про світлові індикатори Комп'ютер оснащено вказаними нижче світловими індикаторами: Індикатор Живлення 1 Заряд Вбудована камера Доступу до Носія Диск Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Функції Світиться зеленим, коли комп'ютер працює у звичайному режимі, повільно блимає жовтогарячим, коли комп'ютер перебуває в режимі сну, і гасне, коли комп'ютер вимкнено або переключено в режим глибокого сну. Світиться, коли акумуляторна батарея заряджається. Для отримання додаткових відомостей, див. розділ Заряджання акумуляторної батареї (стор. 27). Світиться під час використання вбудованої камери. Світиться під час доступу до даних на картці памяті – наприклад, на «Memory Stick» або картці SD. (Не перемикайте комп'ютер у сплячий режим і не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.) Коли цей індикатор не світиться, картка пам'яті не використовується. Світиться у разі доступу до вбудованого пристрою зберігання даних чи дисководу оптичних дисків. Не перемикайте комп'ютер у режим сну і не вимикайте його, коли цей індикатор світиться. Натисніть клавіші Fn+Num Lk, щоб активувати цифрову клавіатуру. Натисніть ці клавіші повторно, щоб вимкнути цифрову клавіатуру. Коли цей індикатор вимкнено, цифрова клавіатура неактивна. Натисніть клавішу Caps Lock, щоб вводити літери у верхньому регістрі. Якщо у той час, коли індикатор світиться, натиснути клавішу Shift, літери вводитимуться у нижньому регістрі. Натисніть клавішу повторно, щоб вимкнути індикатор. Коли індикатор Caps lock вимкнено, літери вводяться у звичайному режимі. Натисніть клавіші Fn+Scr Lk, щоб змінити спосіб прокручування зображення на дисплеї. Коли індикатор Scroll lock вимкнено, прокручування працює у звичайному режимі. Клавіша Scr Lk працює по-різному залежно від використовуваної програми і працює не в усіх програмах. Світиться, якщо увімкнено одну або кілька безпроводових функцій.