Views
5 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Brug af eksterne enheder

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af en portreplikator n106 N 2 Luk dækslet over portreplikatorstikket under computeren. ✍ Det er meget vigtigt, at dækslet til portreplikatorstikket lukkes, når computeren er koblet fra portreplikatoren. Hvis stkket efterlades utildækket, kan der komme støv ind, som kan beskadige computeren. Hvis du vil koble portreplikatoren fuldstændigt fra strømforsyningen, skal du trækket stikket i vekselstrømsadapteren ud.

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner n107 N Tilslutning af eksterne højttalere eller hovedtelefoner Du kan forbinde eksterne lydudgivelsesenheder (medfølger ikke) såsom højtalere eller hovedtelefoner, til din computer. Sådan tilslutter du eksterne højttalere ✍ Kontrollér, at højttalerne er designet til computerbrug. ! Skru ned for højttalernes lydstyrke, inden du tænder dem. Tilslut eksterne højtalere (1) ved at sætte højttalerkablet (3) (medfølger ikke) i hovedtelefonstikket (2) i.