Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Brug af eksterne enheder

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n112 N Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport Du kan slutte et tv med HDMI-indgangsport til computeren. Sådan slutter du et tv til computeren ! For at høre lyd fra den enhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. Du kan finde en detaljeret vejledning i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 201). 1 Sæt strømkablet fra tv-apparatet (1) i stikkontakten. 2 Sæt den ene ende af et HDMI-kabel (2) i computerens eller portreplikatorens HDMI-udgangsport (3) og sæt den anden ende i tv'et. 3 Indstil tv'ets indgangskanal til ekstern indgang. 4 Indstil tv'ets konfigurationssystem. ! Hvis der anvendes en anden enhedsdriver end den, der leveres af Sony, forsvinder billedet og lyden. Brug altid Sony's enhedsdriver til opdateringer.

Brug af eksterne enheder > Tilslutning af en ekstern skærm n113 N ✍ Du kan få oplysninger om tv-apparatets installation og brug i den brugervejledning, der følger med tv'et. HDMI-kablet kan overføre både video- og lydsignaler. Sådan afspilles Blu-ray 3D Disc-medier Nogle funktioner og indstillinger er muligvis ikke tilgængelige på computeren. Du finder yderligere oplysninger i specifikationerne om konfiguration af computeren. På modeller med Blu-ray-diskdrev kan du afspille Blu-ray 3D Disc-medier og se 3D-billeder på en skærm, der kan vise 3D, f.eks. et 3D tv, ved at tilslutte skærmen til computeren med et HDMI-kabel. ! Sørg for at anvende de 3D-briller tv-producenten har specificeret mens du ser 3D-billeder. ✍ Du kan finde detaljerede oplysninger om 3D-funktionen i manualen, der fulgte med 3D-tv'er. 1 Følg trinene i Sådan slutter du et tv til computeren (side 112) for at tilslutte 3D-tv'et til computeren med et HDMI-kabel og indstille tv'ets konfigurationssystem. 2 Vælg STAMINA-tilstand med kontakten til driftstilstandsvælgeren. ✍ Du kan finde flere oplysninger om at vælge drifttilstand i Valg af driftstilstand (side 121). 3 Tryk på Fn+F7-tasterne for at ændre skærmoutput til en ekstern skærm. 4 Klik på Start, Alle programmer, CyberLink PowerDVD BD, og CyberLink PowerDVD BD. 5 Klik på placeret i nederste højre hjørne i PowerDVD BD-vinduet. aktivér 3D-funktionen og klik på Auto Detect.