Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Opgradering af

Opgradering af VAIO-computeren > n136 N Opgradering af VAIO-computeren Der er anvendt komponenter og tilslutningsteknologier med en meget høj præcision til din VAIO-computer og de kompatible hukommelsesmoduler. Det anbefales, at du følger nedenstående råd for at undgå, at garantien bortfalder i garantiperioden: ❑ Du bør kontakte forhandleren, hvis der skal installeres et nyt hukommelsesmodul. ❑ Du bør ikke foretage installationen selv, hvis du ikke er fortrolig med, hvordan man opgraderer hukommelsen i en computer. ❑ Du bør ikke røre ved stikkene eller åbne dækslet til rummet med hukommelsesmodulet. Kontakt et autoriseret Sony service-/supportcenter for at få hjælp. Du kan finde nærmeste center eller forhandler i Flere oplysninger om din VAIO-computeren (side 5). Hvilken type modul og hvor meget hukommelse der er installeret på din model, kan variere afhængigt af den købte model. Du finder yderligere oplysninger i specifikationerne om konfiguration af computeren.

Opgradering af VAIO-computeren > Tilføjelse og fjernelse af hukommelse n137 N Tilføjelse og fjernelse af hukommelse Hvis du vil udvide computerens funktionsmuligheder, kan du øge mængden af hukommelse ved at installere flere hukomelsesmoduler (købes separat). Inden du opgraderer computerens hukommelse, skal du læse vejledningen på de følgende sider. Om tilføjelse/fjernelse af hukommelsesmoduler ❑ ❑ ❑ ❑ Sørg for at placere din computer på en jævn overflade før du tilføjer eller fjerner hukommelsesmoduler. Vær forsigtig, når du udskifter hukommelsen. Hvis hukommelsesmodulerne ikke installeres korrekt, kan systemet blive beskadiget. Skader af denne type kan betyde, at producentens garanti bortfalder. Brug kun hukommelsesmoduler, der er kompatible med computeren. Hvis et hukommelsesmodul ikke registreres af computeren, eller hvis Windows-operativsystemet bliver ustabilt, skal du kontakte forhandleren eller producenten af hukommelsesmodulet. Elektrostatisk afladning kan beskadige elektroniske komponenter. Inden du rører et hukommelsesmodul, skal du være opmærksom på følgende: ❑ ❑ ❑ De fremgangsmåder, der beskrives i dette dokument, tager udgangspunkt i en situation, hvor brugeren kender den generelle pc-terminologi og de sikkerhedsprocedurer og myndighedskrav, der er relevante i forbindelse med brug og ændring af elektronisk udstyr. Sluk computeren, afbryd tilslutningen til strømforsyningerne (batteri og vekselstrømsadapter), og afbryd eventuelle forbindelser til telekommunikationsudstyr, netværk eller modemer, inden du fjerner nogen dæksler eller paneler på computeren. Hvis du ikke overholder disse forholdsregler, kan personer eller udstyr blive beskadiget. Elektrostatisk afladning kan beskadige hukommelsesmoduler og andre komponenter. Installer kun hukommelsesmodulet på en arbejdsplads, der begrænser elektrostatisk spænding. Hvis du ikke har adgang til en sådan arbejdsplads, skal du undgå at udføre installationen i områder med gulvtæpper, og du må ikke håndtere materialer, der genererer eller indeholder statisk elektricitet (f.eks. cellofan). Sørg for, at du har forbindelse til jord, ved hele tiden at have kontakt med en umalet metaldel af chassiset, mens du udfører arbejdet.