Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Opgradering af

Opgradering af VAIO-computeren > Tilføjelse og fjernelse af hukommelse n140 N 6 Fjern det installerede hukommelsesmodul på følgende måde: ❑ Træk holdemekanismerne i pilenes retning (1). Hukommelsesmodulet frigøres. ❑ Sørg for, at hukommelsesmodulet vipper op, og træk det derefter ud i pilens retning (2). 7 Tag det nye hukommelsesmodul ud af pakken.

Opgradering af VAIO-computeren > Tilføjelse og fjernelse af hukommelse n141 N 8 Skub hukommelsesmodulet ind i slotten, indtil der lyder et klik. ! Rør ikke ved andre komponenter på bundkortet end hukommelsesmodulet. Vær forsigtig med ikke at berøre ledninger og fremspring under dækslet. Den kant på hukommelsesmodulet, hvor stikket sidder, skal indsættes i slotten, mens du placerer indhakket på modulet i forhold til den lille tap på den åbne slot. Brug ikke kraft for at sætte hukommelsesmodulet i slotten i en forkert retning, da det kan medføre skader på både slot og hukommelsesmodul. 9 Genmontér dækslet og skru og stram de fjernede skruer i igen. 10 Tænd computeren.