Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Oplysninger om behandling og vedligeholdelse n146 N Oplysninger om behandling og vedligeholdelse Computer ❑ ❑ Rengør kabinettet med en blød klud, tør eller let fugtet, med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvamp, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. alkohol eller rensebenzin, da disse kan beskadige computerens overflade. Inden du rengør computeren, skal du trække vekselstrømsadapteren ud af stikket og fjerne batteriet. LCD-skærm Brug en blød, tør klud til at aftørre LCD-skærmens overflade. Det kan beskadige skærmen at gnubbe overfladen. Indbygget kamera Rengør beskyttelsesdækslet til objektivet på det indbyggede kamera med en blæsebørste eller en blød børste. Hvis dækslet er meget snavset, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Der må ikke gnides på dækslet, da det er trykfølsomt. Diske ❑ ❑ ❑ Det er vigtigt, at disken behandles korrekt, hvis den skal forblive fejlfri. Brug ikke opløsningsmidler (f.eks. rensebenzin, fortyndervæske, rengøringsmidler fra detailhandlen og antistatisk spray), da disse midler kan beskadige disken. I forbindelse med normal rengøring skal du holde disken på kanterne og bruge en blød klud til at aftørre diskens overflade fra midten og udad. Hvis disken er meget beskidt, skal du fugte en blød klud med vand, vride kluden godt og bruge den til at aftørre diskens overflade fra midten og udad. Tør eventuel overskydende fugt væk med en tør, blød klud.

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af computeren n147 N Håndtering af computeren ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Hvis du taber en tung genstand eller væske på computeren, skal du lukke computeren, trække stikket ud og fjerne batteriet. Du kan eventuelt få computeren undersøgt af en kvalificeret servicetekniker, inden du bruger den igen. Pas på, at du ikke taber computeren, og placer aldrig nogen genstande oven på den. Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for: ❑ Varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler ❑ Direkte sollys ❑ Støv i større mængder ❑ Fugt eller regn ❑ Mekaniske rystelser eller stød ❑ Stærke magneter eller højttalere, der ikke er magnetisk afskærmet ❑ Temperaturer på mere end 35° C eller mindre end 5° C ❑ Høj luftfugtighed Placer ikke elektronisk udstyr i nærheden af computeren. Udstyrets elektromagnetiske felt kan forårsage funktionsfejl på computeren. Brug ikke computeren uden batteriet, da det kan give computeren funktionsfejl. Computeren bruger højfrekvensradiosignaler og kan forstyrre radio- og tv-modtagelse. Hvis dette forekommer, skal du flytte computeren i passende afstand fra radioen eller tv'et. Forbindelseskablerne må ikke skæres over eller blive beskadiget.