Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af computeren n148 N ❑ ❑ ❑ Hvis computeren flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der opstå kondens inde i computeren. I så fald skal du vente mindst én time, inden du tænder computeren. Hvis der opstår nogen problemer, skal du trække stikket ud af stikkontakten og kontakte et autoriseret Sony service-/supportcenter. Du kan finde nærmeste center eller forhandler i Flere oplysninger om din VAIO-computeren (side 5). Husk at sikkerhedskopiere regelmæssigt, så du ikke mister data, hvis computeren bliver beskadiget. Undlad at trykke hårdt oven på LCD-skærmen eller dens kanter, når låget åbnes eller computeren løftes. LCD-skærmen kan være følsom over for tryk eller forøget belastning, hvilket kan beskadige skærmen eller resultere i funktionsfejl. Computeren bør åbnes ved at at holde computeren med den ene hånd og løfte LCD-skærmen forsigtigt med den anden. Når computeren bæres med åbent låg, skal du holde godt fat i den med begge hænder. ❑ Brug en taske designet til computeren.

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af LCD-skærmen n149 N Håndtering af LCD-skærmen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset, da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at undgå direkte sollys, når du bruger computeren i nærheden af et vindue. Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan medføre skade. Hvis du bruger computeren under lave temperaturer kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette indikerer ikke nogen funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede. Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i en længere tid periode på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder. LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl. Du må ikke ændre indstillingerne for LCD-skærmens retning i vinduet Indstillinger for Tablet PC, selvom det er muligt at vælge nye indstillinger. Computeren kan blive ustabil, hvis LCD-skærmens retning ændres. Sony påtager sig intet ansvar for fejlfunktioner som følge af ændring af indstillingerne. Undlad at trykke hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.