Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Betjening

Fejlfinding > Betjening af computeren n164 N Hvorfor vises der en lavere CPU-hastighed end den maksimale i vinduet Egenskaber for system? Dette er normalt. Din computer benytter en strømbesparende teknologi, der kontrollerer CPU-hastigheden, og det er muligvis den aktuelle CPU-hastighed, der vises under systemegenskaber, i stedet for den maksimale. Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke vil godtage min adgangskode og jeg får meddelelsen, Enter Onetime Password? Hvis du angiver en forkert startadgangskode tre gange efter hinanden, vises meddelelsen Enter Onetime Password, og Windows kan ikke starte. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede i mere end fire sekunder for at kontrollere, at strømindikatorens lampe slukkes. Vent i 10–15 sekunder. Genstart derefter computeren, og skriv den korrekte adgangskode. Adgangskoden skelner mellem store og små bogstaver, sørg for at kontrollere om der skrives små eller store bogstaver inden adgangskoden indtastes. Hvad skal jeg gøre, hvis mit spilprogram ikke fungerer eller hele tiden går ned? ❑ ❑ ❑ Undersøg, om du kan hente opdateringer eller programrettelser til softwaren på spillets websted. Kontrollér, om du har installeret den seneste skærmdriver. På nogle VAIO-modeller deles grafikhukommelsen med systemet. I så fald kan systemets afvikling af grafik blive forringet. Hvorfor slukkes skærmen ikke, når det tidspunkt, der er valgt til automatisk slukning, er overskredet? Nogle programmer eller pauseskærme er designet til midlertidligt at deaktivere den funktion i operativsystemet, der slukker computerskærmen eller bringer computeren i slumretilstand efter en hvis periode uden aktivitet. For at løse problemet skal du afslutte det program eller de programmer, der kører eller skifte pauseskærm.

Fejlfinding > Betjening af computeren n165 N Hvordan kan jeg ændre boot-rækkefølgen? Du kan bruge en af BIOS-funktionerne til at ændre boot-rækkefølgen, dvs. den rækkefølge, som enhederne startes i. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Tænd computeren, og tryk gentagende gange på tasten F2, indtil VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmen ikke vises, skal du genstarte computeren og prøve igen. 2 Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Boot. 3 Tryk på M eller m-tasten for at vælge det drev, hvis boot-rækkefølge, du ønsker at ændre. 4 Tryk på tasten F5 eller F6 for at ændre boot-rækkefølgen. 5 Tryk på < eller ,-tasten for at vælge Exit, vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter-tasten. Tryk på Enter-tasten når du bliver bedt om at bekræfte. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan starte computeren fra det tilsluttede USB-diskettedrev? Hvis du vil starte computeren fra USB-diskettedrevet, skal du ændre boot-rækkefølgen. Tænd computeren, og tryk gentagende gange på tasten F11, indtil VAIO-logoet vises.