Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Optiske

Fejlfinding > Optiske diske n184 N Optiske diske Hvorfor fryser computeren, når den forsøger at læse en disk? Den disk, som din computer forsøger at læse, er muligvis snavset eller beskadiget. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Tryk samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete. Klik derefter på pilen ud for knappen Luk computeren og på Genstart for at genstarte computeren. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete, kan du miste data, der ikke er gemt. 2 Fjern disken fra det optiske diskdrev. 3 Kontrollér, om disken er snavset eller beskadiget. Hvis disken skal rengøres, kan du læse instruktionerne i Diske (side 146). Hvad skal jeg gøre, hvis diskdrevet ikke åbnes? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollér, at computeren er i normal tilstand. Tryk på tasten til udskubning af drev. Computerens optiske diskdrev kan være deaktiveret i skærmen BIOS-opsætning. Følg trinene i Sådan deaktiveres indbyggede enheder (side 133) for at aktivere drevet. Hvis den knap, der skubber diskdrevet ud, ikke fungerer, skal du klikke på Start og Computer, højreklikke på ikonet for det optiske diskdrev og vælge Skub ud. Hvis ingen af de metoder, der er angivet ovenfor virker, skal du stikke en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips) ind i hullet til manuel udskubning på det optiske drev. Prøv at genstarte computeren.

Fejlfinding > Optiske diske n185 N Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille en disk korrekt på computeren? ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollér, at disken sidder i det optiske diskdrev, og at siden med mærkaten vender opad. Kontrollér, at de nødvendige programmer er installeret i overensstemmelse med forhandlerens vejledning. Afspilning af Blu-ray-diske på en tilsluttet, ekstern skærm kan blive forstyrret, afhængigt af videoens type og bit rate. Du kan eventuelt løse dette problem ved at sænke skærmens opløsning. Følg trinene i Hvorfor kan skærmen ikke vise en video? (side 192) for at ændre skærmens opløsning. Hvis disken er snavset eller beskadiget, holder computeren op med at reagere. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Tryk samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete. Klik derefter på pilen ud for knappen Luk computeren og på Genstart for at genstarte computeren. ❑ ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete, kan du miste data, der ikke er gemt. 2 Fjern disken fra det optiske diskdrev. 3 Kontrollér, om disken er snavset eller beskadiget. Hvis disken skal rengøres, kan du læse instruktionerne i Diske (side 146). Hvis der ikke er nogen lyd, når du afspiller en disk, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder: ❑ Lyden er muligvis slået fra ved hjælp af tasterne Fn+F2. Tryk på dem en gang til. ❑ Lydstyrken er muligvis sat til laveste niveau ved hjælp af tasterne Fn+F3. Bliv ved med at trykke på Fn+F4 for at øge lydstyrken til et niveau, hvor lyden kan høres. ❑ Højreklik på lydstyrkeikonet på proceslinjen, og klik på Åbn lydstyrke for at kontrollere indstillingerne. ❑ Kontrollér lydstyrkeindstillingerne i lydmixeren. ❑ Hvis du anvender eksterne højttalere, skal du kontrollere lydstyrkeindstillingerne på højttalerne og forbindelsen mellem højttalerne og computeren.