Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Optiske

Fejlfinding > Optiske diske n188 N Hvorfor kan jeg ikke skrive data til Blu-ray-diskmedier? ❑ ❑ Kontrollér at dit optiske drev understøtter skrivefunktionen til Blu-ray-diske. Bd-r-diskmedier er ikke skrivbare medier. Du kan ikke tilføje eller slette data fra Bd-r-diskmedier. Hvad skal jeg gøre, hvis det eksterne optiske diskdrev ikke fungerer korrekt? Sørg for at det ekterne optiske diskdrev er tilsluttet til en vekselstrømskilde og til USB-porten. Det eksterne optiske diskdrev fungerer ikke korrekt, hvis det ikke er tilsluttet. ! Du kan ikke anvende USB-enheder, hvis du har deaktiveret USB-porte i skærmen til BIOS-opsætning. Følg, for at aktivere portene, trinene i Sådan deaktiveres indbyggede enheder (side 133). Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille diske? Computerens optiske diskdrev kan være deaktiveret i skærmen BIOS-opsætning. Følg trinene i Sådan deaktiveres indbyggede enheder (side 133) for at aktivere drevet.

Fejlfinding > Skærm n189 N Skærm Hvorfor gik min skærm i sort? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Computerens skærm kan gå i sort, hvis strømforsyningen til computeren afbrydes, eller hvis computeren skifter til strømbesparelsestilstand (slumre eller dvale). Hvis computeren er i LCD (video)-slumretilstand, skal du trykke på en tast for at skifte til normal tilstand. Du kan finde yderligere oplysninger i Brug af Strømbesparelsestilstand (side 32). Sørg for at din computer er forsvarligt tilsluttet en strømkilde og tændt og at strømindikatorlampen lyser. Hvis computeren kører på batteristrøm, skal du kontrollere, at batteriet er korrekt installeret og opladet. Du kan finde yderligere oplysninger i Brug af batteriet (side 22). Hvis den eksterne skærm er valgt, skal du trykke på tasterne Fn+F7. Du kan finde yderligere oplysninger i Kombinationer og funktioner med Fn-tasten (side 39). Computerskærmen bliver sort, mens en ydelsesudvælgelse finder sted, og der kan forekomme midlertidig billedstøj og flimmer på skærmen. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl.