Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Skærm

Fejlfinding > Skærm n190 N Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan få vist billeder eller videoklip rigtigt? ❑ ❑ Sørg for at vælge Ægte farver (32 bit) til farvevisning, inden der bruges video-/billedesoftware eller dvd-afspilning startes. Hvis der vælges en anden indstilling kan en sådan software muligvis ikke vise billederne korrekt. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre skærmfarverne: 1 Højreklik på skrivebordet, og vælg Skærmopløsning. 2 Klik på Avancerede indstillinger. 3 Klik på fanen Skærm. 4 Vælg Ægte farver (32 bit) under Farver. Undlad at ændre på skærmopløsningen eller farverne, mens der benyttes software til video og billeder eller afspilles dvd, da dette kan resultere i fejlagtig afspilning og visning eller ustabile systemfunktioner. Derudover anbefales det, at pauseskærmen deaktiveres, før der afspilles dvd. Hvis pauseskærmen er aktiveret, kan den blive aktiveret under afspilning af dvd og forhindre at afspilningen kører ordentligt. Nogle pauseskærme kan ligefrem ændre skærmopløsning og farver. Hvad skal jeg gøre hvis nogle af elementerne ikke passer til computerskærmen? Tjek at tekststørrelsen er sat til 100 %. Hvis ikke kan nogle elementer f.eks. en softwaremenu ikke vises korrekt, afhængig af det anvendte software. Du kan finde flere oplysninger om at ændre tekststørrelse i Windows Hjælp og support.

Fejlfinding > Skærm n191 N Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke vises noget billede på det tv eller den eksterne skærm, der er sluttet til HDMI-udgangsporten? ❑ ❑ Kontrollér, om du bruger en HDCP-kompatibel skærm. Copyrightbeskyttet indhold kan ikke vises på en skærm, der ikke er HDCP-kompatibel. Du kan finde yderligere oplysninger i Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport (side 112) eller Tilslutning af en computerskærm eller en projektor (side 109). Der kan være tilsluttet en anden ekstern skærm til monitor-porten på computeren eller portreplikatoren. Tryk på Fn+F7- tasterne for at ændre skærmoutput. Du kan finde yderligere oplysninger i Tilslutning af et tv med en HDMI-indgangsport (side 112) eller Tilslutning af en computerskærm eller en projektor (side 109). Hvad skal jeg gøre hvis 3D-billeder ikke vises på et 3D tv tilsluttet HDMI-udgangporten? ❑ Skift indstillinger for 3D-afspilning. Klik, for at ændre indstillingeren, på i PowerDVD BD-vinduets nederste højre hjørne. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp-filen i PowerDVD BD. ❑ Hvis computeren er tilsluttet til et 3D tv via en AV-forstærker, skal du sikre at AV-forstærkeren understøtter 3D-afspilning. ❑ Kontrollér computerens indstillingerne for opløsningen for HDMI-udgang. Hvis opløsningen ikke er indstillet til 1920 x 1080 eller 1280 x 720, vil billeder ikke blive vist i 3D. ❑ Se også manualen, som fulgte med dit 3D tv for at finde oplysninger om 3D-afspilning.