Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding >

Fejlfinding > Højttalere n196 N Højttalere Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette program. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til programmet. Lyden er muligvis slået fra ved hjælp af tasterne Fn+F2. Tryk på dem en gang til. Lydstyrken er muligvis sat til laveste niveau ved hjælp af tasterne Fn+F3. Bliv ved med at trykke på Fn+F4 for at øge lydstyrken til et niveau, hvor lyden kan høres. Kontrollér lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen. Din anden output-enhed kan være forkert konfigureret. Sådan skifter du lydenhed, se Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 201).

Fejlfinding > Højttalere n197 N Hvad skal jeg gøre, hvis mine eksterne højttalere ikke fungerer? ❑ Tjek forslagene i Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere? (side 196). ❑ Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette program. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til programmet. ❑ Kontrollér, at højttalerne er tilsluttet korrekt, og at lydstyrken er indstillet til et niveau, hvor lyden kan høres. ❑ Kontrollér, at højttalerne er designet til computerbrug. ❑ Hvis højttalerne har en knap, der kan slå lyden fra, skal denne knap være slået fra. ❑ Hvis højttalerne benytter en ekstern strømkilde, skal du kontrollere, at højttalerne er sluttet til elnettet. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med højttalerne. ❑ Kontrollér lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen. ❑ Din anden output-enhed kan være forkert konfigureret. Sådan skifter du lydenhed, se Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 201).