Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Kom godt i gang >

Kom godt i gang > Tilslutning af strømmen n 20 N Tilslutning af strømmen Du kan bruge en vekselstrømsadapter eller et genopladeligt batteri som strømkilde til computeren. Inden du bruger computeren første gang, skal du tilslutte en vekselstrømsadapter til computeren. ! Brug ikke computeren uden batteriet, da det kan give computeren funktionsfejl. Brug af vekselstrømsadapteren Når computeren er tilsluttet direkte til en stikkontakt, og batteriet samtidig er installeret, får computeren strøm fra stikkontakten. ✍ Brug kun den vekselstrømsadapter, der følger med computeren. Sådan bruger du vekselstrømsadapteren 1 Sæt den ene ende af strømledningen (1) ind i vekselstrømsadapteren (3). 2 Sæt den anden ende af strømledningen i stikkontakten (2). 3 Sæt ledningen fra vekselstrømsadapteren (3) ind i DC IN-porten (4) på computeren. ! DC In-stikkets form kan variere, alt efter hvilken vekselstrømsadapter der benyttes.

Kom godt i gang > Tilslutning af strømmen n 21 N ✍ Hvis du vil koble computeren fuldstændigt fra en vekselstrømskilde, skal du trække stikket fra vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten. Sørg for, at der er nem adgang til en stikkontakt. Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal den sættes i dvaletilstand. Se Brug af dvaletilstand (side 34).