Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Kom godt i gang > Brug

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 28 N ✍ Lad batteriet sidde i computeren, mens den er sluttet til en vekselstrømskilde. Batteriet oplades, mens du bruger computeren. Når batteriet løber tør for strøm og både opladnings- og strømindikatoren blinker, skal du enten tilslutte vekselstrømsadapteren for at oplade batteriet eller lukke computeren og installere et fuldt opladet batteri. Din computer er forsynet med et lithium ion batteri, og kan oplades på ethvert tidspunkt. Det påvirker ikke batteriets levetid, hvis det genoplades, selvom det kun er delvist afladet. I forbindelse med visse programmer og nogle eksterne enheder, skifter computeren muligvis ikke til dvaletilstand, selvom batteriet er næsten tomt. Derfor er det vigtigt, at du sikkerhedskopierer regelmæssigt og manuelt aktiverer en strømstyringstilstand, f.eks. slumre eller dvale, for at undgå datatab, mens computeren kører på batteristrøm. Hvis batteriet løber tør, mens computeren er i slumretilstand, mister du alle data, der ikke er gemt. Det er ikke muligt at vende tilbage til det arbejde, der ikke er gemt. Hvis du vil undgå tab af data, skal du gemme dine data ofte. Om at anvende et udvidet batteri ❑ ❑ Hvis det udviede batteri er tilsluttet computeren, oplades det primære batteri først til ca. 80 % af batterikapaciteten. Derefter oplades det udvidede batteri op til ca. 80 %. Efter at begge batterier er opladet til ca. 80 %, oplades det primære batteri til 100 %. Derefter oplades det udvidede batteri til 100 %. Hvis det udvidede batteri er tilsluttet computeren, anvendes det udvidede batteri først. Batteristrømmen fra det primære batteri anvendes først efter at der udvidede batteri løber tør.

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 29 N Kontrol af batteriets kapacitet Batteriets kapacitet mindskes gradvist med stigende antal batteriopladninger eller med længden af brugen af batteriet. Kontrollér batteriets kapacitet og skift batteriindtstillinger for at få mest muligt ud af batteriet. For at kontrollere batteriets kapacitet 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center. 2 Klik på Power Management og Battery. ✍ Du kan også forlænge batteriets levetid ved at aktivere batteriplejefunktionen.