Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Kom godt i gang > Brug

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 30 N Sådan forlænges batteriets levetid Når computeren kører på batteristrøm, kan du forlænge batteriets levetid ved at: ❑ Formindske lysstyrken på computerens LCD-skærm. ❑ Bruge strømbesparelsestilstand. Du kan finde yderligere oplysninger i Brug af Strømbesparelsestilstand (side 32). ❑ Skifte indstillinger for strømsparetilstande i Strømstyring. Du kan finde yderligere oplysninger i Brug af VAIO Power Management (side 131). ✍ Du kan, efter at du har fulgt trinene i Kontrol af batteriets kapacitet, få yderligere oplysninger om at forlænge batterilevetiden i Hjælp-filen Kontrol af batteriets kapacitet (side 29).

Kom godt i gang > Sikker nedlukning af computeren n 31 N Sikker nedlukning af computeren Hvis du vil undgå at miste data, der ikke er gemt, skal du lukke computeren korrekt, som beskrevet nedenfor. Sådan lukker du computeren 1 Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til computeren. 2 Gem dine data og luk alle åbne programmer. 3 Klik på Start og knappen Luk computeren. Kort efter slukker computeren automatisk. Kontrollér at strømindikatoren slukkes.