Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af det optiske diskdrev n 48 N 3 Placer en disk i midten af skuffen med etiketsiden opad, og tryk den forsigtigt ned, indtil den klikker på plads. ! Tryk ikke på skuffen til drevet. Sørg for at holde under bunden af skuffen, når der anbringes/fjernes en disk fra skuffen. 4 Luk skuffen ved at trykke forsigtigt på den. ! Det optiske diskdrev må ikke fjernes, mens computeren er i en strømsparetilstand (slumre eller dvale). Sørg for at sætte computeren tilbage til normal tilstand inden disken fjernes. Du kan ikke anvende optiske diske, hvis du har deaktiveret optisk disk i skærmen til BIOS-opsætning. Følg, for at aktivere drevet, trinene i Sådan deaktiveres indbyggede enheder (side 133).

Brug af VAIO-computeren > Brug af det optiske diskdrev n 49 N Understøttede diske Alt efter hvilken model du har købt, kan computeren afspille og optage på cd'er, dvd'er og Blu-ray Disc . Brug refrencediagrammet nedenfor til at se, hvilke optiske drev, der understøtter hvilke medietyper. Cd-rom Cd-r/rw Dvd-rom Dvd-r/rw Dvd+r/rw Dvd+r dl (dobbelt lag) Dvd-r dl (dobbelt lag) AO: Afspilning og optagelse A: Afspilning, men ikke optagelse –: Hverken afspilning eller optagelse Dvd-ram *1 *2 Bd-rom Bd-r/re *3 Dvd SuperMulti-drev A AO *5 A AO AO AO AO AO – – Blu-ray Disc-drev med Dvd SuperMulti Blu-ray Disc rom-drev med Dvd SuperMulti A AO *5 A AO AO AO AO AO A AO *4 A AO *5 A AO AO AO AO AO A A *1 Computerens Dvd SuperMulti-drev understøtter ikke dvd-ram-kassetten. Brug diske uden kassette eller diske med aftagelig kassette. *2 Skrivning af data til enkeltsidede dvd-ram-diske (2,6 GB), der er kompatible med dvd-ram, version 1.0, understøttes ikke. Diske af typen dvd-ram version 2.2/12X-SPEED dvd-ram revision 5.0 understøttes ikke. *3 Computerens Blu-ray-diskdrev understøtter ikke bd-re-diske i version 1.0-format og Blu-ray-diskmedier med en kassette. *4 Understøtter skrivning af data til bd-r-part-1-diske version 1.1/1.2/1.3 (enkeltlags-diske med en kapacitet på 25 GB, dobbeltlags-diske med en kapacitet på 50 GB) og bd-re-part-1-diske version 2.1 (enkeltlags-diske med en kapacitet på 25 GB, dobbeltlags-diske med en kapacitet på 50 GB). *5 Skrivning af data til Ultra Speed cd-rw-diske udnerstøttes ikke.