Views
2 weeks ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > n100 N Използване на периферни устройства Можете да увеличите функциите на своя компютър VAIO чрез различните портове на компютъра. ❑ Свързване на порт-репликатор (стр. 101) ❑ Свързване на външни високоговорители или слушалки (стр. 108) ❑ Свързване на външен дисплей (стр. 109) ❑ Избор на режими на дисплея (стр. 116) ❑ Използване на функцията за множество монитори (стр. 117) ❑ Свързване на USB устройство (стр. 119)

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n101 N Свързване на порт-репликатор Свързването на предлагания като опция порт-репликатор ви позволява да свързвате допълнителни периферни устройства към компютъра, като например принтер и външен дисплей. Местонахождение на портовете на порт-репликатора A DC IN индикатор Свети при включване на порт-репликатора. B DC IN порт (стр. 102) C USB портове *1 (стр. 119) D LAN портове *2 (стр. 68) E HDMI изходен порт (стр. 113) F MONITOR порт (стр. 110) G Слот за сигурност *1 Съвместим с USB 2.0 стандарта. *2 Порт-репликаторът има защитен стикер , покриващ всеки от LAN портовете. Свържете кабел 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T към LAN порта. Използването на неподходящ кабел, например телефонен, може да доведе до електрическо претоварване и да причини неправилно функциониране, прегряване или пожар в LAN порта. ! Когато портовият репликатор е монтиран към вашия компютър, не можете да използвате описаните по-долу портове. - HDMI изходен порт на компютъра - Порт MONITOR на компютъра - LAN портът на компютъра Не е възможно използване на порта MONITOR и изходния HDMI порт на портовия репликатор едновременно.