Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n102 N Включване на компютъра към порт-репликатор ! Задължително поставете батерията, преди да включите компютъра към порт-репликатора. За да включите компютъра към порт-репликатор ! Ако комплектът на порт-репликатора съдържа променливотоков адаптер, използвайте го, за да свържете порт-репликатора към източник на захранване. В противен случай, използвайте променливотоковия адаптер, доставен в комплекта на вашия компютър. За да предотвратите загуба на незаписани данни, се уверете, че сте изключили компютъра, преди да го включите към порт-репликатора. Не премествайте компютъра, докато е включен към порт-репликатора. Това може да доведе до изключване на порт-репликатора и да причини повреда на двете устройства. Портът за монитор, изходният HDMI порт и LAN портът на компютъра не са достъпни, когато компютърът е свързан към порт-репликатор. Използвайте порта MONITOR, изходния HDMI порт или LAN порта на порт-репликатора за свързване. 1 Изключете компютъра, затворете LCD дисплея и изключете всички периферни устройства и променливотоковия адаптер. 2 Вкарайте единия край на захранващия кабел (1) в адаптера за променлив ток (2), а другия край – в контакт на електрическата мрежа. 3 Включете кабела, свързан към адаптера за променлив ток (2), в порта DC IN (3) на порт-репликатора.

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n103 N 4 Отстранете капака на конектора на порт-репликатора от долната страна на компютъра. ! Възможно е да се затрудните при отстраняването на капака на конектора на порт-репликатора, тъй като е стегнат към компютъра. Не упражнявайте прекомерно налягане при сваляне на капака, за да не се повреди компютъра или капака на конектора на порт-репликатора. Запазете отстранения капак на порт-репликатора, за да го използвате отново в бъдеще.