Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n104 N 5 Подравнете задните долни ъгли на компютъра с водачите на порт-репликатора. ✍ Ако към компютъра е монтирана опционна батерия с висок капацитет, плъзнете щифта (1) по посока на стрелката, за да вдигнете конектора (2) на порт-репликатора за свързване към компютъра.

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n105 N ! Плъзнете щифта (1) докрай. В противен случай конекторът (2) няма да се фиксира в правилната позиция и в резултат на това няма да има добър контакт между компютъра и порт-репликатора. Когато батерията с висок капацитет не е монтирана към компютъра, плъзнете щифта (1) в посока, противоположна на стрелката, за да свалите надолу конектора (2). Свързването на компютъра, докато конекторът (2) е в горна позиция, може да повреди конекторите. 6 Внимателно натиснете компютъра надолу, докато щракне на място. 7 Отворете капака на LCD екрана и включете компютъра.