Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външни високоговорители или слушалки n108 N Свързване на външни високоговорители или слушалки Можете да свържете външни устройства за възпроизвеждане на звук (не е доставен в комплекта), например високоговорители или слушалки, към компютъра. Свързване на външни високоговорители ✍ Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър. ! Намалете силата на звука на високоговорителите, преди да ги включите. Свържете външните високоговорители (1) към извода за слушалки (2) i чрез кабел за високоговорител (3) (не е доставен в комплекта).

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n109 N Свързване на външен дисплей Някои от описаните в този раздел функции и опции е възможно да не са налице при вашия компютър. ! Възпроизвеждането на Blu-ray Disc на свързан външен екран, може да бъде прекъснато в зависимост от типа и скоростта на обмен. Можете да решите този проблем чрез намаляване на резолюцията на екрана. Следвайте тези стъпки в Защо на екрана не се показва видео? (стр. 193), за да проверите резолюцията на екрана. ✍ Ако изключването на външния екран от предлагания като опция порт-репликатор не промени автоматично резолюцията на LCD на компютъра, е необходимо да промените текущите настройки на дисплея. За да смените настройките, вижте Избор на режими на дисплея (стр. 116).