Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n114 N ✍ Вж. ръководството, придружаващо телевизора, за повече информация за инсталирането и използването. HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали. Възпроизвеждане на Blu-ray 3D Disc Възможно е някои функции и опции да не са достъпни на компютъра. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурацията на своя компютър. При модели с устройство за Blu-ray Disc, можете да възпроизвеждате Blu-ray 3D Disc и да разглеждате 3D изображения на 3D-съвместим дисплей, например телевизор с 3D функция, като свържете дисплея към компютъра чрез HDMI кабел. ! Използвайте 3D очила, посочени от производителя на телевизора, когато разглеждате 3D изображения. ✍ Прегледайте ръководството за работа с 3D телевизора за детайлна информация относно 3D функцията. 1 Следвайте стъпките в Свързване на телевизор към компютъра (стр. 113), за да свържете 3D телевизора към компютър чрез HDMI кабел и да конфигурирате системата. 2 Изберете режим STAMINA чрез превключвателя за избор на режим. ✍ За информация как да изберете режим на производителност вижте Избор на режими на работа (стр. 122). 3 Натиснете бутоните Fn+F7, за да зададете настройка за сигнал към външен дисплей. 4 Щракнете върху Старт, Всички програми, CyberLink PowerDVD BD и CyberLink PowerDVD BD. 5 Щракнете върху в долния десен ъгъл на прозореца PowerDVD BD, разрешете използването на 3D функцията и щракнете върху Auto Detect.

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n115 N ✍ Можете да промените резолюцията на дисплея на вашия компютър. Щракнете върху PowerDVD BD и върху елемента от менюто за промяна на резолюцията на екрана. в долния десен ъгъл на прозореца Вижте помощния файл във PowerDVD BD за повече информация. 6 Поставете Blu-ray 3D Disc в оптичното дисково устройство. За да свържете висококачествено цифрово устройство за възпроизвеждане на звука между телевизора и компютъра Можете да свържете приемник за висококачествено домашно кино или други декодиращи устройства за съраунд звук между компютъра и телевизора чрез HDMI връзка. ! Преди да свържете устройството към компютъра, уверете се, че HDMI връзката първо е била установена между телевизора и приемника за домашно кино или съраунд звуковото декодерно устройство. За да чувате звук от устройството, свързано към HDMI изходния порт, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук. За детайлна информация вижте Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 202). 1 Включете телевизора и настройте неговия входен сигнал към HDMI входа. 2 Включете приемника за домашно кино или съраунд звуковото декодерни устройство и настройте неговия входен сигнал към HDMI входа. 3 Свържете единия край на HDMI кабела към входния HDMI порт на приемника за домашно кино или декодиращото устройство за съраунд звук, а другия край към изходния HDMI порт на компютъра или порт-репликатора. ✍ Можете да регулирате резолюцията на екрана на свързания телевизор с вашия компютър. Вижте Защо на екрана не се показва видео? (стр. 193) за повече информация. С HDMI свързването, нивото на звука може да бъде регулирано само чрез свързване на устройство за възпроизвеждане на звук. Компютърът няма управление на изходното ниво на някои свързани устройства.