Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Избор на режими на работа n122 N Избор на режими на работа Компютърът е оборудван с превключвател за избор на работни режими за промяна на работния режим без необходимост от рестартиране. Можете да изберете един от режимите на работа: Режим STAMINA за по-ниска консумация на енергия или режим SPEED за по-висока производителност. ! Докато използвате софтуерно приложение, което не позволява на компютъра да промени режима на работа, изборът на друг режим с превключвателя за избор на работен режим няма да доведе до промяна на режима на работа. В такъв случай затворете приложението. Избраният режим се активира автоматично. Смяната на режима на работа без затваряне на приложението може да доведе до загуба на незаписани данни.

Персонализиране на компютъра VAIO > Избор на режими на работа n123 N За да изберете режим на работа Плъзнете превключвателя за избор на режим (1), за да изберете режим на работа. Тип на режима Режим STAMINA Режим SPEED Описание Използва се графичен медиен акселератор Intel и се деактивират някои хардуерни устройства на компютъра, за да се запази енергията в батерията. Използва се AMD Radeon Graphics контролер, за да се осигури по-добра производителност. За да проверите текущия режим на производителност ❑ Проверете кой режим е избран чрез превключвателя за избор на режим. ❑ Проверете иконата на кой режим на работа е изведена в областта за уведомяване на Windows.