Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n128 N Задаване на парола за Windows Добавяне на парола за Windows 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Потребителски акаунти или върху Потребителски акаунти. 3 Щракнете върху Потребителски акаунти. 4 Щракнете върху Създаване на парола за акаунта ви под Промени на вашия потребителски акаунт. 5 В полетата Нова парола и Потвърждение въведете паролата за своя акаунт. 6 Щракнете върху Създаване на парола. ✍ Вж. Помощ и поддръжка на Windows за повече информация за паролата за Windows. Смяна на парола за Windows 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Потребителски акаунти или върху Потребителски акаунти. 3 Щракнете върху Потребителски акаунти. 4 Щракнете върху Смяна на паролата ви. 5 В полето Текуща парола въведете текущата си парола. 6 В полетата Нова парола и Потвърждение въведете нова парола. 7 Щракнете върху Смяна на паролата.

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n129 N Премахване на парола за Windows 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Потребителски акаунти или върху Потребителски акаунти. 3 Щракнете върху Потребителски акаунти. 4 Щракнете върху Премахване на вашата парола. 5 В полето Текуща парола въведете текущата парола, която искате да премахнете. 6 Щракнете върху Премахване на парола.