Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Използване на Intel(R) VT n130 N Използване на Intel(R) VT Intel(R) Virtualization Technology (VT) позволява да използвате софтуер за хардеуерна визуализация за подобряване на производителността на компютъра. ! Intel VT може да не е достъпен в зависимост от процесора, инсталиран в компютъра. За информация, относно виртуализацията и как да използвате софтуера за виртуализация, се свържете с производителя на софтуера. За да активирате Intel VT 1 Включете компютъра и натиснете бутона F2 няколко пъти, докато логото VAIO се скрие. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и опитайте отново. 2 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Advanced. 3 Натиснете клавишите M или m, за да изберете Intel(R) Virtualization Technology или Intel(R) VT, натиснете клалиша Enter, изберете Enabled и отново натиснете клавиша Enter. ! Ако панелът Advanced не е изведен в екрана за настройване на BIOS или не можете да изберете Intel(R) Virtualization Technology, Intel VT не е достъпен за компютъра. 4 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след това натиснете клавиш Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.

Персонализиране на компютъра VAIO > Използване на VAIO Control Center n131 N Използване на VAIO Control Center Помощната програма VAIO Control Center ви дава достъп до системна информация и с нея можете да определите предпочитанията си за поведението на системата. Използване на VAIO Control Center 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Изберете желания контролен елемент и променете настройките. 3 След като приключите, щракнете върху OK. Настройката за желания елемент се променя. ✍ За повече информация за всяка опция вж. помощния файл, включен в VAIO Control Center. Някои от контролните елементи няма да се виждат, ако отворите VAIO Control Center като стандартен потребител.