Views
3 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Използване на VAIO Power Management n132 N Използване на VAIO Power Management Управлението на захранването ви помага да настройте схемите на захранване за работа на променлив ток или на енергия от батерията така, че те да отговарят на изискванията ви за консумиране на електроенергия. Функцията VAIO Power Management се добавя към Опции на захранването на Windows. С това софтуерно приложение можете да подобрите функциите за управление на захранването на Windows, за да осигурят по-добра работа на компютъра и по-дълго използване на батерията. Избор на план на захранване Когато стартирате компютъра, на лентата на задачите се появява икона за състоянието на захранването. Тази икона показва какъв тип източник на захранване използвате в момента. Щракнете върху иконата, за да се изведе прозорецът, който показва състоянието на захранването. Избор на план на захранване 1 Щракнете с десен бутон върху иконата на състоянието на лентата на задачите и изберете Опции на захранването. 2 Изберете желания от вас план на захранване. Промяна на настройките на плана на захранване 1 Щракнете върху Промяна на настройките за плана отдясно на желания план на захранване в прозореца Опции на захранването. Според нуждите сменете настройките на режима на заспиване и на дисплея. 2 Ако трябва да промените допълнителните настройки, щракнете върху Промяна на допълнителни настройки на захранването и отидете на стъпка 3. В противен случай щракнете върху Записване на промените. 3 Щракнете върху раздела VAIO Power Management. Сменете настройките за всеки елемент. 4 Щракнете върху OK.

Персонализиране на компютъра VAIO > Промяна на екранния език n133 N Промяна на екранния език За моделите с Windows 7 Ultimate или Windows 7 Enterprise можете да изтеглите и инсталирате желания езиков пакет. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурирането на компютъра. ! За да изтеглите езиковия пакет, компютърът трябва да бъде свързан към Интернет. За информация как да свържете компютъра към интернет, вижте Използване на интернет (стр. 67). За да инсталирате езиков пакет 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и Windows Update. 2 Щракнете върху xx (брой) актуализации по избор са налични. 3 Изберете желания езиков пакет от списъка. 4 Натиснете OK, за да стартирате изтеглянето и инсталирането на избрания езиков пакет. За да смените екранния език 1 Щракнете върху Старт, Контролен панел и Часовник, език и регион. 2 Щракнете върху Регион и език. 3 Изберете раздела Клавиатури и езици. 4 Изберете екранен език от падащия списък. 5 Щракнете върху OK.